Scholarship & News
international news and scholarships
เนื้อหา 839 เรื่อง, แชร์ Facebook 0 Twitter 0, ผู้ชม 1,040,680 ครั้ง, ผู้ติดตาม 1 คน

Heinrich Boll Foundation scholarshipsเป็นทุนที่ให้กับนักเรียนชาวเยอรมันและนานาชาติ ประมาณ 1,000 ทุน เพื่อศึกษาในระดับปริญญาตรี โท และเอก ที่มหาวิทยาลัยเจ้าภาพมีเปิดการเรียนการสอน โดยผู้สมัครขอทุนต้องสามารถใช้ภาษาเยอรมั...
Hubert H. Humphrey Fellowshipเป็นทุนที่เป็นที่รู้จักกันดีสำหรับนักเรียนนานาชาติ ที่จะไปเรียนที่สหรัฐ ในการทำ Academic Coursework เพื่อฝึกอบรมทางวิชาการที่ทันสมัย และเสริมความรู้ทางวิชาชีพในสาขาที่ตนเรียนมา ทุนใช้เวลา 1...
หน่วยงานKAADเปิดรับสมัครผู้สนใจขอทุนจากประเทศกำลังพัฒนารวมทั้งไทย เพื่อไปศึกษาในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และวิจัยหลังปริญญาเอก ที่สถาบันอุดมศึกษาในเยอรมนี โดยไม่มีการระบุสาขาวิชาที่ให้ทุนเป็นการเฉพาะ แต่จะให้ผู้สมัครกรอ...
The School of Life and Health Sciences at Aston University ในสหราชอาณาจักร เสนอให้ทุนจำนวน 12 ทุนระดับ PhD แก่นักศึกษาจากนานาชาติ โดยทุนมีมูลค่า £7,000ต่อปีเป็นเวลา 3 ปี ทุนทำวิจัยเกี่ยวกับ Biomedical Sciences, B...
Nottingham Trent Universityในสหราชอาณาจักร ให้ทุนเต็มจำนวนระดับปริญญาเอก แก่นักศึกษาท้องถิ่น นักศึกษาในสหภาพยุโรป และนักศึกษานานาชาติ ที่ลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัย โดยเป็นทุนในสาขาsynthesis, structures and properties...
Polonsky Foundationให้ทุนแก่นักศึกษานานาชาติที่สมัครเรียนที่ Lincoln College, University of Oxfordเป็นทุนระยะเวลา 1 ปี มูลค่าประมาณ £5,000. ในระดับบัณฑิตศึกษา โดยผู้สมัครต้องมาจากชาติที่อยู่นอกสหภาพยุโรป เดทไลน์ใ...
College of Business and Economics of Australian National Universityเสนอให้ทุนแก่นักศึกษานานาชาติ เพื่อไปศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต(จบตรีแล้ว) และปริญญาโท ที่ANU โดยทุนนี้จะให้ในเทอมแรก หรือเทอมสองของปีการศึกษาข...
University of Lyonของฝรั่งเศส ประกาศให้ทุนแก่นักศึกษานานาชาติในระดับปริญญาโท เพื่อเรียนในสาขา : Nanoscale Engineering, ADMIRE Master’s Degree, Altervilles Master’s Degree and AlterEurope Master&rs...
AMCHAM Thailand Charitable Foundation (ATCF) หรือ หอการค้าอเมริกัน เสนอให้ทุนประจำปี แก่นักศึกษาไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในปี 2-4ที่สนใจสมัครทุน สามารถดาวน์โหลดข้อมูลและแบบฟอร์มการสมัคร(ด้านล่าง) หมดเขตยื่นเอกสารวันที่ 15มิ...
การเซ็นต่อสัญญาความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยอูเทรคต์ ประเทศเนเธอร์แลนด์ กับ 5 มหาวิทยาลัยหลักของไทยที่มีคณะสัตวแพทย์ ฉลองความสัมพันธ์ 20 ปี ที่สถานทูตเนเธอร์แลนด์ ซอยต้นสน เมื่อวันที่ 7 พ.ค.2556 ที่ผ่านมา ทีมงานEduzon...
University of Westminster ในสหราชอาณาจักร ประกาศให้ทุนในชื่อGeoffrey Copland Scholarshipแก่นักศึกษาจากประเทศกำลังพัฒนาที่สมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยในระดับปริญญาโท โดยเป็นทุนที่ครอบคลุมค่าเรียนทั้งหมด ค่าครองชีพ และตั๋วเค...
The School of Urban and Environmental Engineering at UNIST, Koreaกำลังเปิดรับสมัครทุนทั้งระดับโทและเอก สำหรับนักศึกษาจากนานาชาติ ทุนครอบคลุมค่าเรียน ค่าธรรมเนียม เงินเดือน 940,000 won/month สำหรับระดับ Master และ ...
ในแต่ละปี International Water Centre (IWC) จะประกาศให้ทุนเต็มจำนวนระดับปริญญาโท ทางด้านการจัดการน้ำแบบบูรณาการ หรือ Integrated Water Management (MIWM)แก่นักศึกษาชาวออสเตรเลีย และต่างชาติ เพื่อไปศึกษาที่ U. of Queenslan...
The TECAS Initial Training Network (TECAS-ITN) ให้ทุนในชื่อว่า Marie Curie international fellowshipเพื่อนักวิจัยในช่วงเริ่มต้นในสาขา Regenerative Engineering โดยผู้ได้ทุนจะไปศึกษาวิจัยในสถาบันพันธมิตร 6 แห่งในเยอร...
University of Exeter and INTO University of Exeter ให้ทุนระดับอนุปริญญาแก่นักศึกษานานาชาติ ที่ได้รับการตอบรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยในหลักสูตรระดับนี้ และตั้งใจต่อในระดับปริญญาตรี เดทไลน์สำหรับการสมัครคือวันจันทร์ที่ 1 ...
Page 49 of 56 First Prev 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Next Last