Scholarship & News
international news and scholarships
เนื้อหา 924 เรื่อง, แชร์ Facebook 0 Twitter 0, ผู้ชม 1,108,348 ครั้ง, ผู้ติดตาม 1 คน

ข่าวจากหน่วยงานการศึกษาต่อเยอรมนี DAADประจำกรุงเทพฯ แจ้งว่า ขณะนี้กำลังมีประกาศรับสมัครทุนโครงการวิจัย ที่สนับสนุนโดย Hanns Seidel Foundationเป็นทุนที่ให้บัณฑิตที่มีผลการศึกษาเยี่ยมยอด และมีความสามารถทางภาษาเยอรมันเป็น...
Penn State Universityในสหรัฐ ให้ทุนแก่นักศึกษาต่างชาติ ที่ลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาโทปีแรก ที่ Greater Allegheny campusเป็นทุนที่ช่วยหักลดค่าเรียน โดยจะมีนักเรียนนานาชาติ 15 คนที่ได้ทุนซึ่งมีมูลค่า 2,000 เหรียญ เดทไลน์...
มูลนิธิลี ให้ทุนโครงการเกี่ยวกับข้าว แก่นักศึกษาระดับปริญญาเอกจากประเทศเอเชียใต้ และตะวันออกเฉียงใต้ โดยเป็นทุนที่ครอบคลุมค่าโดยสารเครื่องบิน เงินเดือน ค่าธรรมเนียมการศึกษา และอื่น ๆ ระหว่างศึกษาวิจัยเป็นเวลา 3 ปี หมดเ...
ในแต่ละปี Max Weber Programme (MWP)จะเปิดรับสมัครทุนที่มีระยะเวลา 1 และ 2 ปีในสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จำนวน 40-45 ทุน โดยเป็นทุนฝึกอบรมแก่ผู้เพิ่งจบปริญญาเอกที่ต้องการอบรมทางวิชาการและทำงานวิจัยในระดับก้าวหน้า หม...
กระทรวงวิทยาศาสตร์ วิจัย และศิลปะ ของรัฐบาเดิน-เวิอร์ทเทมแบร์ก ประเทศเยอรมนี ประกาศให้ทุนนานาชาติระดับPhD จำนวน 15 ทุน ในสาขา Therapeutic target identification, Cardiac-directed vector evolution และAdvanced heart deliv...
เป็นปีที่ 2 ของโครงการ“Thailand English Teaching Project 2013”โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ กับ บริติช เคานซิล นำอาสาสมัครชาวอังกฤษ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยมาช่วยสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนต...
มหาวิทยาลัยสหประชาชาติ-สถาบันโลกเพื่อการวิจัยการพัฒนาเศรษฐกิจ หรือ United Nations University-World Institute for Development Economics Researchให้ทุนวิจัยแก่ผู้สมัครนานาชาติ เพื่อทำวิจัยที่ประเทศฟินแลนด์ หมดเขตรับสมัคร...
ศูนย์แอบดัส ซาลามนานาชาติเพื่อฟิสิกส์เชิงทฤษฎี หรือ Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics (ICTP)เชิญผู้สนใจจากประเทศกำลังพัฒนารวมทั้งไทย สมัครชิงทุนวิจัยคณิตศาสตร์ โดยเปิดรับนักคณิตศาสตร์ทุกระดับอายุ...
มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย หรือ Australian National Universityเสอนให้ทุนระดับPhD แก่ทั้งนักศึกษานานาชาติ นักศึกษาออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ โดยเป็นทุนที่มีเงินเดือนให้ ครอบคลุมการทำวิจัย 3 ปี(มูลค่าปีละ 24,653เหรียญ) ...
ทุนสหภาพยุโรป ในโครงการแลกเปลี่ยน อีราสมุส มุนดุส กำลังขยายตัวด้วยดี หลังจากเริ่มโครงการมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1987 ล่าสุดทำสถิติมีนักเรียนเข้าสู่โปรแกรมนี้มาแล้วกว่า 3 ล้านคน จาก 33 ประเทศทั่วโลก     &nb...
สหภาพยุโรป (อียู) มอบทุน 'อีราสมุส มุนดุส' แก่นักเรียนและนักวิชาการไทยจำนวน 90คนในปี 2556เพื่อไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โท เอก และระดับหลังปริญญาเอก ที่มหาวิทยาลัยในยุโรปในปีการศึกษานี้ (2556/2557)ในสาขาวิชาต่...
มูลนิธินิปปอนให้ทุนที่ชื่อว่า Asian Peacebuilders Scholarshipหรือนักสร้างสันติภาพแห่งเอเชีย ซึ่งเป็นทุนที่จะเน้นอบรมภาษาอังกฤษสู่ระดับกลางและก้าวหน้า รวมทั้งหลักสูตรทำปริญญาโท แบบ คอร์สเวิร์ก ในสาขาที่เกี่ยวกับสันติภาพ...
กระทรวงป่าไม้และการประมงญี่ปุ่น ให้ทุนตามโปรแกรมฝึกงานแก่นักวิทยาศาสตร์จากชาติกำลังพัฒนา เพื่อมุ่งยกระดับนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีความรู้ความสามารถยิ่งขึ้น ไปสู่การเกษตรแบบยั่งยืนผู้สมัครต้องอายุต่ำกว่า 45 ปี จบอย่างน้อยป....
ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานสัมมนา “ TU-ASEAN Forum ครั้งที่ 5 ในหัวข้อ ความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของไทย” เพื่อติดตามและรับรู้ถึงความพร้อมของไทยขณะนี้ในการเตรียมเข้าสู่...
เชิญพบกับคลิปวีดีโอการพูดคุยของนักเรียนทุนด้านสาธารณสุขศาสตร์ ระดับปริญญาโท-เอก ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ หลังการศึกษาในอีก 5 ปีจากนี้ โดยทั้ง 3 คนเก่งของเราจบปริญญาตรีคณะสาธารณสุขศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสต...
Page 46 of 62 First Prev 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Next Last