Scholarship & News
international news and scholarships
เนื้อหา 797 เรื่อง, แชร์ Facebook 0 Twitter 0, ผู้ชม 1,011,930 ครั้ง, ผู้ติดตาม 1 คน

เรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ ใช้ชีวิตแบบฝรั่งเศสกับ ESC Rennes School of Business...เมื่อวันเสาร์ที่ 4พค. 2556 ที่ผ่านมา กลุ่มศิษย์เก่าฝรั่งเศสได้มีโอกาสเรียนเชิญ Dr. Serge OREAL และ Madame Shu BOURGEONตัวแทนจากโรงเรียนบริห...
พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสร้างประวัติศาสตร์หน้าแรกแต่งตั้ง Nguyen Thien Nhanอดีตนักเรียนทุนสหรัฐ ขึ้นสู่ตำแหน่งทางการเมืองระดับสูงของประเทศ และคุมกระทรวงศึกษา สุขภาพ และเทคโนโลยี เหตุผลเพื่อปฎิรูปความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจใ...
University of Stirlingประกาศให้ทุนในชื่อว่าKaren Napier Scholarshipsแก่นักศึกษานานาชาติเพื่อไปศึกษาระดับMSc ด้าน  Investment Analysis โดยเป็นทุนค่าเล่าเรียน พร้อมกับมีค่าเลี้ยงชีพให้ £3,500ผู้ขอทุนต้องได้รับ...
Heinrich Boll Foundation scholarshipsเป็นทุนที่ให้กับนักเรียนชาวเยอรมันและนานาชาติ ประมาณ 1,000 ทุน เพื่อศึกษาในระดับปริญญาตรี โท และเอก ที่มหาวิทยาลัยเจ้าภาพมีเปิดการเรียนการสอน โดยผู้สมัครขอทุนต้องสามารถใช้ภาษาเยอรมั...
Hubert H. Humphrey Fellowshipเป็นทุนที่เป็นที่รู้จักกันดีสำหรับนักเรียนนานาชาติ ที่จะไปเรียนที่สหรัฐ ในการทำ Academic Coursework เพื่อฝึกอบรมทางวิชาการที่ทันสมัย และเสริมความรู้ทางวิชาชีพในสาขาที่ตนเรียนมา ทุนใช้เวลา 1...
หน่วยงานKAADเปิดรับสมัครผู้สนใจขอทุนจากประเทศกำลังพัฒนารวมทั้งไทย เพื่อไปศึกษาในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และวิจัยหลังปริญญาเอก ที่สถาบันอุดมศึกษาในเยอรมนี โดยไม่มีการระบุสาขาวิชาที่ให้ทุนเป็นการเฉพาะ แต่จะให้ผู้สมัครกรอ...
The School of Life and Health Sciences at Aston University ในสหราชอาณาจักร เสนอให้ทุนจำนวน 12 ทุนระดับ PhD แก่นักศึกษาจากนานาชาติ โดยทุนมีมูลค่า £7,000ต่อปีเป็นเวลา 3 ปี ทุนทำวิจัยเกี่ยวกับ Biomedical Sciences, B...
Nottingham Trent Universityในสหราชอาณาจักร ให้ทุนเต็มจำนวนระดับปริญญาเอก แก่นักศึกษาท้องถิ่น นักศึกษาในสหภาพยุโรป และนักศึกษานานาชาติ ที่ลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัย โดยเป็นทุนในสาขาsynthesis, structures and properties...
Polonsky Foundationให้ทุนแก่นักศึกษานานาชาติที่สมัครเรียนที่ Lincoln College, University of Oxfordเป็นทุนระยะเวลา 1 ปี มูลค่าประมาณ £5,000. ในระดับบัณฑิตศึกษา โดยผู้สมัครต้องมาจากชาติที่อยู่นอกสหภาพยุโรป เดทไลน์ใ...
College of Business and Economics of Australian National Universityเสนอให้ทุนแก่นักศึกษานานาชาติ เพื่อไปศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต(จบตรีแล้ว) และปริญญาโท ที่ANU โดยทุนนี้จะให้ในเทอมแรก หรือเทอมสองของปีการศึกษาข...
University of Lyonของฝรั่งเศส ประกาศให้ทุนแก่นักศึกษานานาชาติในระดับปริญญาโท เพื่อเรียนในสาขา : Nanoscale Engineering, ADMIRE Master’s Degree, Altervilles Master’s Degree and AlterEurope Master&rs...
AMCHAM Thailand Charitable Foundation (ATCF) หรือ หอการค้าอเมริกัน เสนอให้ทุนประจำปี แก่นักศึกษาไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในปี 2-4ที่สนใจสมัครทุน สามารถดาวน์โหลดข้อมูลและแบบฟอร์มการสมัคร(ด้านล่าง) หมดเขตยื่นเอกสารวันที่ 15มิ...
การเซ็นต่อสัญญาความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยอูเทรคต์ ประเทศเนเธอร์แลนด์ กับ 5 มหาวิทยาลัยหลักของไทยที่มีคณะสัตวแพทย์ ฉลองความสัมพันธ์ 20 ปี ที่สถานทูตเนเธอร์แลนด์ ซอยต้นสน เมื่อวันที่ 7 พ.ค.2556 ที่ผ่านมา ทีมงานEduzon...
University of Westminster ในสหราชอาณาจักร ประกาศให้ทุนในชื่อGeoffrey Copland Scholarshipแก่นักศึกษาจากประเทศกำลังพัฒนาที่สมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยในระดับปริญญาโท โดยเป็นทุนที่ครอบคลุมค่าเรียนทั้งหมด ค่าครองชีพ และตั๋วเค...
The School of Urban and Environmental Engineering at UNIST, Koreaกำลังเปิดรับสมัครทุนทั้งระดับโทและเอก สำหรับนักศึกษาจากนานาชาติ ทุนครอบคลุมค่าเรียน ค่าธรรมเนียม เงินเดือน 940,000 won/month สำหรับระดับ Master และ ...
Page 46 of 54 First Prev 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Next Last