Scholarship & News
international news and scholarships
เนื้อหา 741 เรื่อง, แชร์ Facebook 0 Twitter 0, ผู้ชม 972,325 ครั้ง, ผู้ติดตาม 1 คน

คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเจนีวา ของสวิตเซอร์แลนด์เสนอให้ทุนแก่นักศึกษานานาชาติ ที่มีผลการศึกษายอดเยี่ยม และมีแรงจูงใจสูงในการไปศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ที่ University of Genevaโดยการคัดเลือกใช้เกณฑ์ท...
IDP Education Services ร่วมกับสำนักงานการพาณิชย์ สถานทูตออสเตรเลีย จัดกิจกรรมทดลองเรียนภาษาอังกฤษฟรีในงานIDP Australian Education Expo วันที่ 13-14 กรกฎาคม ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นั...
University of Abertay Dundee ให้ทุนนานาชาติ สำหรับนักเรียนนอกสหภาพยุโรป ที่สมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยแบบเต็มเวลา ในภาคการศึกษาเดือนกันยายนปีนี้ เป็นทุนระดับปริญญาตรี และหลังปริญญาโดยพิจารณาผลการเรียน หรือ ความสามารถทางด้...
สภาวิจัยสังคมศาสตร์ญี่ปุ่น มูลนิธิญี่ปุ่นศูนย์พันธมิตรโลก และสภาอเมริกันเพื่อการเรียนรู้สังคมต่าง ๆ เชิญผู้สนใจสมัครขอทุนวิจัยพหุสังคมนานาชาติ หรือ Abe Fellowship Program for International Multidisciplinary Research, 2...
Macquarie University ของออสเตรเลีย เสนอให้ทุนวิจัยหลังปริญญา International Postgraduate Research Scholarships (IPRS)และ Macquarie University Research Excellence (iMQRES) Scholarshipsแก่นักศึกษานอกเหนือจากออสเตรเลี...
Shuttleworth Foundation Trustให้ทุนสำหรับผู้สนใจจากทั่วโลก ที่มีความสามารถทางการใช้ภาษาอังกฤษ มีนวัตกรรมทางความคิดใหม่ ๆ เพื่อสังคม สามารถเพิ่มองค์ความรู้ในสาขาต่าง ๆ รวมทั้งการเรียนรู้ และเทคโนโลยี ทุนมีอายุ 1 ปี มีเง...
University of Bremen เสนอให้ทุนแก่นักวิจัยเยอรมันและนานาชาติ เพื่อทำงานวิชาการที่มหาวิทยาลัยในระยะเวลา 2 และ 4 ปี รวม 6 ตำแหน่ง ในชื่อ2013/14 M8 Post-Doc Initiative for Early Career & Independent Postdoctoral Posit...
The University of Kent ในกรุงโรมของอิตาลีเสนอให้ทุนระดับมาสเตอร์ ดีกรี ประจำปี 2013-14 แก่นักศึกษาสหราชอาณาจักร,สหภาพยุโรป และนานาชาติ ในการไปศึกษาด้านประวัติศาสตร์โรมัน โบราณคดีหรือประวัติศาสตร์โบราณ ผู้สมัครต้องได้ปร...
Nottingham Trent University ในสหราชอาณาจักร เสนอให้ทุนแก่นักศึกษานานาชาติ ที่ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาที่มหาวิทยาลัย ในคอร์สที่จะเริ่มเดือนกันยายนและตุลาคม 2013โดยเป็นทุนบางส่วนที่ช่วยเหลือ 3 ปี เดทไลน์ในการสมัคร 30 ก.ค.2...
มูลนิธิไบเออร์ ให้ทุนOtto Bayer Scholarshipsสำหรับนักศึกษานานาชาติและเยอรมัน เพื่อเรียนป.ตรีในสาขา biology, microbiology, biotechnology and biochemical engineering; chemistry and chemical engineering and pharmacy and p...
University of Western Australiaเสนอให้ทุนบัณฑิตศึกษาแก่นักศึกษานานาชาติ ในชื่อInternational Postgraduate Research Scholarships (IPRS)ไม่จำกัดสาขาสำหรับปีการศึกษา 2014 เป็นทุนวิจัยปริญญาโทและเอก ครอบคลุม 4 ปี ทั้งค่าเรี...
SINGA PhD Awardsเป็นทุนเต็มจำนวน ให้กับนักศึกษาจากทั่วโลกเป็นประจำทุกปี ไปศึกษาวิจัยที่ Nanyang Technological University  หรือ National University of Singapore ทุนครอบคลุม 4 ปีการทำวิจัยระดับPhD ในสาขา Science &am...
ออสเตรเลียเปิดตัวเว็บไซต์การศึกษาโฉมใหม่ที่ง่ายต่อการค้นคว้าข้อมูลผ่านทางสมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์พกพา นักเรียนไทยที่สนใจศึกษาต่อในออสเตรเลีย สามารถค้นหาคอร์สการเรียนการสอน และสถาบันการศึกษาในสาขาต่างๆในประเทศออสเตรเลียไ...
Zonta International Foundation ประกาศให้ทุนแก่สตรีจากนานาชาติ ในชื่อ Amelia Earhart fellowshipsเพื่อทำปริญญาเอกในสาขา การบินและอวกาศที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ และเกี่ยวกับวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีทั้งหมด 35 ทุน มูลค่าท...
DAADเสนอให้ทุนระดับ Master degree นักศึกษาที่อยู่นอกสหภาพยุโรป ในการไปศึกษาด้าน  International Economy and Businessที่มหาวิทยาลัย Andrássy University Budapestในประเทศอิตาลี ทุนระยะเวลา 12 เดือน สามารถขยายเป...