Scholarship & News
international news and scholarships
เนื้อหา 2,183 เรื่อง, แชร์ Facebook 0 Twitter 0, ผู้ชม 2,460,583 ครั้ง, ผู้ติดตาม 1 คน

กระทรวงต่างประเทศประกาศให้ทุนการศึกษา 2013 HEC-EGIDE/ Eiffel MBA Scholarshipsแก่ประเทศกำลังพัฒนา เพื่อเรียนปริญญาโทในสาขาบริหารธุรกิจ โดยทุนมีเงินเดือนให้เดือนละ  €1,181รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าเดินทาง ประ...
ทุนสื่อมวลชนไปทำข่าวในช่วงการประชุมใหญ่สหประชาชาติ ครั้งที่ 67 ที่กรุงนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ในชื่อThe Dag Hammarskjold Scholarship Fund for Journalists, 2013 USAโดยครอบคลุมค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ที่พัก อาหาร ประกันสุ...
สำนักงานพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยสวอนซี ในสหราชอาณาจักร ประกาศให้ทุนสำหรับนักเรียนนานาชาติ ที่ไม่ได้อยู่ในสหภาพยุโรป โดยเป็นทุนปีแรกของทั้งปริญญาตรีและโทสาขาใดก็ได้ หากผลการเรียนดีปีต่อไปอาจได้รับการต่ออายุทุนอีก 2,000 ...
ข่าวใหญ่ในแวดวงอุดมศึกษาเวียดนามล่าสุด มีรายการจากกระทรวงศึกษาและฝึกอบรมของเวียดนามว่า มีมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยในประเทศเวียดนามถึง 23 แห่ง ถูกรัฐบาลจำกัดโควต้าในการรับนักศึกษาลงมากมาย  ระหว่าง 10-100 เปอร์เซ็นต์ที...
Cardiff University ประกาศให้ทุนแก่นักศึกษานานาชาติ ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2013/2014 ในทุกสาขาโดยเป็นทุนเต็มจำนวน 3 ทุน และทุนบางส่วน 3 ทุน ครอบคลุมระยะเวลา 3 ปี โดยผู้ขอทุนต้องได้รับการรับเข้าศึกษาในฐานะนักเรียนต่างชาต...
Vienna Biocenter (VBC) ประเทศออสเตรียเสนอให้ทุนด้าน Molecular Life Sciencesโปรแกรมระดับปริญญาเอกนานาชาติ ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์แก่นักศึกษาทั่วโลก โดยเป็นทุนที่มีเงินเดือน และประกันภัยต...
รัฐบาลตุรกีเชิญชวนให้สมัครขอทุน Turkey graduate scholarship programสำหรับนักศึกษาจากนานาชาติในระดับ Master และ PhDเพื่อศึกษาในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศตุรกี หมดเขตรับสมัคร 31 มี.ค.2013 Applications are invited by Tur...
ทุนประจำปีของ University of Pavia and the Organisation for the Right to Education (EDiSU)  ประเทศอิตาลี จำนวน 10 ทุน สำหรับนักศึกษาจากประเทศกำลังพัฒนา เพื่อไปทำการวิจัยด้านการศึกษาเรื่องการพัฒนา ระยะเวลา 4-10 เดือ...
Page 146 of 146 First Prev 141 142 143 144 145 146