ทุนวิจัยมะเร็งที่ม.La Trobe
ทุนวิจัยมะเร็งที่ม.La Tr
La Trobe University ในออสเตรเลียร่วมมือกับ Holsworth Cancer Research Initiative ประกาศมอบทุนHolsworth Cancer Research Initiative Scholarship ระดับปริญญาเอก ทุนการศึกษานี้ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนนักเรียนดีเด่นที่สนใจสำรวจบทบาทของ RNA ในการควบคุมการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันต่อมะเร็งเดทไลน์สมัคร 21 ก.ค.2024
         ผู้สมัครที่ประสบความสำเร็จจะได้ทำงานส่วนใหญ่ในห้องปฏิบัติการแห่งใหม่ของเราในวิทยาเขต Bendigo ภายใต้การดูแลโดยตรงของ Dr Cristina Keightley โครงงานนี้เกี่ยวข้องกับอณูชีววิทยา การเพาะเลี้ยงเซลล์ ชีวเคมี และกล้องจุลทรรศน์ความละเอียดสูงพิเศษ เพื่อศึกษาการทำงานของ lncRNA ที่เป็นที่รู้จักและแปลกใหม่ในมะเร็ง
        La Trobe University ก่อตั้งขึ้นในปี 1964เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยสาธารณะที่มีชื่อเสียง ตั้งอยู่ในเมืองวิกตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย มีชื่อเสียงในด้านความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในด้านการสอนและการวิจัย La Trobe ติดอันดับหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง มีชุมชนที่มีความหลากหลายและครอบคลุม โดยเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี, สูงกว่าปริญญาตรีและการวิจัยอันหลากหลายในวิทยาเขตหลายแห่ง
       ทุนมีมูลค่า  $34,000ต่อปี เป็นเวลาสามปีครึ่ง พร้อมส่วนลดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
       เกณฑ์ในการรับสมัครทุน
-เป็นพลเมืองออสเตรเลีย, นักเรียนต่างชาติ, ผู้พำนักถาวร, พลเมืองนิวซีแลนด์
-ทุนการศึกษาจะมอบให้ในสาขาวิชาใดก็ตามที่เปิดสอนโดยมหาวิทยาลัยภายในโครงการ Holsworth Cancer Research Initiative
-มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดในการเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากการวิจัยหรืองานวิจัยที่สำคัญอื่นๆ เช่น วิทยานิพนธ์การวิจัยเกียรตินิยม หรือการเป็นผู้นำการเขียนสิ่งพิมพ์ที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งได้รับการประเมินที่ La Trobe Masters ตามมาตรฐานการวิจัย 75 หรือสูงกว่า
-มีประสบการณ์ตรงในวิธีการบางอย่างที่กล่าวถึงเป็นอย่างน้อย
-ไม่ได้รับทุนการศึกษาอื่นเกินกว่าร้อยละ 75 ของอัตราค่าจ้างเพื่อจุดประสงค์เดียวกัน
-วางแผนที่จะลงทะเบียนเต็มเวลา
         ผู้สมัครที่สนใจควรส่งความสนใจในหัวข้อ “HCRI PhD EoI” ให้กับ Dr. Cristina Keightley ที่
c.keightley@latrobe.edu.au
 
Apply Now
 
โดย สมเกียรติ เทียนทอง
วันที่ 7 มิถุนายน 2567
พิมพ์หน้านี้