ทุนมูลนิธิฟิสิกส์ที่ออสเตรเลีย
ทุนมูลนิธิฟิสิกส์ที่ออสเ
Physics Foundation Scholarships at University of Sydney, Australia ทุนสำหรับนักศึกษาปริญญาเอกที่มีความโดดเด่นในการวิจัยภายในSchool of Physics, Faculty of Science คณะวิชาฟิสิกส์ ทุนการศึกษานี้ทำหน้าที่สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการวิจัยเชิงนวัตกรรมในสาขาฟิสิกส์เปิดรับใบสมัครถึง 26 มิ.ย.ศกนี้
          โอกาสในการศึกษาในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงที่สุดในออสเตรเลียด้วยความช่วยเหลือจากทุนการศึกษามูลนิธิฟิสิกส์ที่เปิดสอนที่มหาวิทยาลัยซิดนีย์ มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครสำหรับปีการศึกษา 2024-2025
         มหาวิทยาลัย Sydney เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้นอันหลากหลายสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีปัจจุบันและนักศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีบางส่วน โดยมอบโอกาสสำหรับประสบการณ์ในต่างประเทศที่ยาวนานระหว่างสองถึงหกสัปดาห์ โดยทั่วไปจะเป็นช่วงปิดภาคฤดูร้อนหรือฤดูหนาว โปรแกรมเหล่านี้มีทั้งตัวเลือกการแลกเปลี่ยนและไม่แลกเปลี่ยน ในโครงการแลกเปลี่ยน นักศึกษาจะยังคงลงทะเบียนอยู่ที่มหาวิทยาลัย Sydney, ชำระค่าเล่าเรียนให้กับสถาบันบ้านเกิดของตน และได้รับหน่วยกิตการศึกษาสำหรับหลักสูตรปัจจุบัน
        ทุนการศึกษานี้อาจได้รับเป็น Primary หรือ Supplementary scholarship ก็ได้  โดย Primary scholarshipจะมอบเงินช่วยเหลือเทียบเท่ากับ Research Training Program(RTP) ของมหาวิทยาลัยซิดนีย์เป็นเวลาสูงสุด 3 ปี โดยมีความเป็นไปได้ที่จะขยายเวลาออกไปอีก 6 เดือน ส่วน Supplementary scholarship จะครอบคลุมความแตกต่างระหว่างอัตรา RTP ของมหาวิทยาลัยซิดนีย์และAustralian Research Council (ARC)สูงสุด 3 ปี และสามารถขยายเวลาได้อีก 6 เดือน
 
Apply Now
โดย สมเกียรติ เทียนทอง
วันที่ 4 มิถุนายน 2567
พิมพ์หน้านี้