ทุนป.ตรีมูลนิธิ Il Bisonte
ทุนป.ตรีมูลนิธิ Il Bison
มูลนิธิ Il Bisonte - โรงเรียนการพิมพ์นานาชาติกำลังเชิญชวนผู้สมัครให้สมัครเพื่อรับทุนการศึกษาประจำปี มีทุนการศึกษาสูงสุด 20ทุนที่เปิดสำหรับทุกคน โดยไม่จำกัดอายุหรือแหล่งที่มาทางภูมิศาสตร์ทุนมีมูลค่าหลากหลาย(€7,650, €4,000, or €2,000)เปิดรับถึง 23 มิ.ย.ศกนี้
          ทุนมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่มีแรงบันดาลใจ มีความรู้พื้นฐานด้านศิลปะในสาขาเฉพาะด้านของภาพพิมพ์(Printmaking)เพื่อให้ผู้ศึกษาเข้าถึงความทะเยอทะยานและเป้าหมายทางวิชาชีพ โดยมอบโอกาสพิเศษในการเข้าเรียนในโรงเรียนที่ยอดเยี่ยมและบรรลุระดับการฝึกอบรมที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ และอำนวยความสะดวกในการเข้าสู่โลกแห่งการทำงาน
          จำนวนและประเภททุน
4 scholarships worth €7,650 each to fully cover the course fee
5 scholarships worth €4,000 each to partially cover the course fees
11 scholarships worth €2000 each to partially cover the course fees.
       มูลนิธิ Il Bisonte เป็นหอศิลป์ที่ได้รับการยกย่องและโรงเรียนสอนภาพพิมพ์นานาชาติที่ตั้งอยู่ในเมืองฟลอเรนซ์ ก่อตั้งโดย Maria Luigia Guaita โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางสำหรับศิลปินในการสำรวจความเป็นไปได้ในการสร้างสรรค์ภาพพิมพ์ผ่านแนวทางที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
        เงื่อนไขการสมัคร
-เปิดรับทุกประเทศที่สมัครเรียนหลักสูตรเฉพาะทางด้านภาพพิมพ์
-ความรู้เบื้องต้นทางศิลปะด้านภาพพิมพ์
-เต็มใจที่จะเข้ารับการฝึกอบรมเฉพาะทาง
-ส่งเอกสาร แบบฟอร์มใบสมัคร, ประวัติย่อ, ผลงานที่อัปเดตไปที่ school@ilbisonte.it หรือทางไปรษณีย์ไปที่มูลนิธิ Il Bisonte ในฟลอเรนซ์ก่อนถึงกำหนดเดทไลน์
 
Apply Now
 
โดย สมเกียรติ เทียนทอง
วันที่ 2 มิถุนายน 2567
พิมพ์หน้านี้