ทุนภาษาและวัฒนธรรมYES
ทุนภาษาและวัฒนธรรมYES
Youth Exchange Scholarship (YES) ได้จัดสอบชิงทุนโครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรม YES สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3-5 (อายุ 15-18.5 ปี ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2568) เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาภาษาและวัฒนธรรม ณ ประเทศต่าง ๆ เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา (พ.ศ. 2568-2569)
             โดยมีทุนการศึกษาประเภทต่าง ๆ ดังนี้
1. ทุนยุวทูต YES (ทุนเต็มจำนวน) จำนวน 2 ทุน
2. ทุนยอดเยี่ยม YES (ทุนส่วนลด มูลค่า 50,000 บาท) จำนวน 3 ทุน
3. ทุนเรียนดี (ทุนส่วนลด มูลค่า 30,000 บาท) จำนวน 15 ทุน
4. ทุนบุตรข้าราชการ (ทุนส่วนลด มูลค่า 20,000 บาท) จำนวน 15 ทุน
5. ทุนศึกษาภาษาและวัฒนธรรม YES จำนวน 85 ทุน
          ทั้งนี้ YES ได้จัดโครงการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TYES 2024 เพื่อให้นักเรียนได้สอบวัดระดับความสามารถทางภาษาด้านการเขียนและการอ่านและเป็นการรับรองความสามารถดังกล่าวเพื่อประกอบการสอบชิงทุนฯ โดยมีกำหนดจัดสอบในวันที่ 23 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30-11.00 น. ณ สนามสอบทั่วประเทศ
          ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ www.yesthailand.org โดยสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2567 หากมีข้อสงสัยและต้องการสอบถามข้อมูล สามารถติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร. 0 2508 0099 หรือ Line ID: yesvolunteer
 
โดย สมเกียรติ เทียนทอง
วันที่ 23 พฤษภาคม 2567
พิมพ์หน้านี้