ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ปี2568
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ปี2568
ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนการศึกษารัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2568 ซึ่งมี2 ประเภท ได้แก่ทุนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี (College of Technology (KOSEN) Students) และทุนนักศึกษาฝึกอบรมวิชาชีพ (Specialized Training College Students) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 24 พฤษภาคม 2567
ดาวน์โหลดเอกสารสมัครได้จากเอกสารด้านล่างนี้


 1. ทุนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี (College of Technology (KOSEN) Students)
 
Application Guidelines Click..
Annex
Admission Form
Majors and Related Key Terms for Fields of Study
 
 
2. ทุนนักศึกษาฝึกอบรมวิชาชีพ (Specialized Training College Students)
 
Application Guidelines
Annex
Admission Form
Majors and Related Key Terms for Fields of Study
ข้อมูลวิทยาลัยฝึกอบรมวิชาชีพในญี่ปุ่น
 
 
          ในเอกสาร ANNEX ระบุเรื่องกำหนดการและข้อมูลเพิ่มเติมของการรับสมัครในประเทศไทย ดังนั้นกรุณาอ่านเอกสารนี้ประกอบกับ Application Guidelines อย่างละเอียดก่อนยื่นสมัครสามารถศึกษาตัวอย่างข้อสอบเก่าทุนรัฐบาลญี่ปุ่นได้ ที่นี่


**กรุณาจัดส่งเอกสารการสมัครรับทุนไปที่**
"สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
319 อาคาร สพฐ. 5 (กรมส่งเสริมการเรียนรู้) ชั้น 1 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก แขวง-เขตดุสิต กทม. 10300"
พร้อมระบุที่มุมซองว่า “สมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่น 2568”
          **สามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับทุนเพิ่มเติมได้ที่ สำนักข่าวสารญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย หมายเลข 02-207-8504, 02-696-3004 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-12.00 และ 13.30-16.30 น.
 
โดย สมเกียรติ เทียนทอง
วันที่ 13 พฤษภาคม 2567
พิมพ์หน้านี้