ทุนFLTA ประจำปี2568
ทุนFLTA ประจำปี2568

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์)  ขอเชิญผู้สนใจที่มีอาชีพเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษในสถาบันการศึกษา สมัครแข่งขันเพื่อรับทุน Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program (FLTA) ประจำปีการศึกษา 2568

         ทุนมีรายละเอียดดังนี้

1. ระยะเวลาการรับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 23.59 น.
2. คุณสมบัติผู้สมัคร
- มีสัญชาติไทย สำเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาไทย และไม่เคยศึกษาระดับปริญญาในสถาบันการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา
- เป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐหรือเอกชน หรือระดับมัธยมศึกษาของรัฐ มีอายุระหว่าง 21 ปี ถึง 35 ปี (นับถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2568)
- มีคะแนน TOEFL (IBT) อย่างน้อย 79 คะแนน หรือ IELTS (Academic) อย่างน้อย 6.0
- มีความเป็นผู้นำ สามารถจูงใจให้ผู้เรียนเข้าใจภาษาและวัฒนธรรมไทยได้เป็นอย่างดี ตลอดจนพร้อมที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศสหรัฐ
3. ระเบียบการและใบสมัคร
- ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็ปไซด์ TUSEF@fulbrightthai.org
- สมัครขอรับทุนทางเว็บไซต์ https://apply.iie.org/flta2025
4. การประกาศผล
ประมาณเดือนเมษายน 2568
 
รายละเอียดเพิ่มเติม : Click..
 
โดย สมเกียรติ เทียนทอง
วันที่ 11 พฤษภาคม 2567
พิมพ์หน้านี้