ทุนแลกเปลี่ยนYSEALI,2024
ทุนแลกเปลี่ยนYSEALI,2024
สถานทูตสหรัฐฯ และ โครงการ Young Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI) ประกาศรับสมัครเยาวชนไทยเข้าร่วมโครงการทุนแลกเปลี่ยน FALL 2024 YSEALI ACADEMIC FELLOWSHIP(ทุนเต็มจำนวน) ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เปิดรับสมัครถึง 9 เมษายน 2024
            โดยเยาวชนไทยผู้สนใจที่มีอายุระหว่าง 18-25 ปี สามารถเลือกสมัครในหัวข้อต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้
1. Civic Engagement รับเยาวชนไทยจำนวน 6 คน
ประกอบไปด้วยมหาวิทยาลัยดังนี้
- University of Nebraska - Omaha (Omaha, Nebraska)
- Portland State University (Portland, Oregon)
สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/YcnmXxfbmCp1UEw16
2. Environmental Issues รับเยาวชนไทยจำนวน 6 คน
ประกอบไปด้วยมหาวิทยาลัยดังนี้
- University of Montana (Missoula, Montana)
- East-West Center, Hawaii (Honolulu, Hawaii)
สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/J4vJQHDupMrUQ6P27
3. Social Entrepreneurship & Economic Development รับเยาวชนไทยจำนวน 5 คน
ประกอบไปด้วยมหาวิทยาลัยดังนี้
- University of Connecticut (Storrs, Connecticut)
- University of Texas - Austin (Austin, Texas)
              สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/NKAopBP6twp9PAbg9
หมายเหตุ:
- ไม่สามารถเลือกมหาวิทยาลัยได้
- ทางสถานทูตสหรัฐอเมริกา จะคัดเลือกใบสมัคร และแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์ในช่วงปลายเดือนเมษายน 2024 ที่ Facebook เพจนี้
- โครงการ Fall 2024 YSEALI Academic Fellowship กำหนดให้เป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนที่สหรัฐอเมริกา เป็นระยะเวลา 5 สัปดาห์ ซึ่งจะจัดช่วงเดือนสิงหาคม - พฤศจิกายน 2024 ที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา
- โครงการ YSEALI Academic Fellowship เป็นทุนของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา แบบเต็มจำนวน ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการทั้งหมด (ทุนนี้ได้รวมค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับสหรัฐฯ ค่าทำวีซ่า ค่าที่พัก และค่าอาหารขณะเข้าร่วมโครงการแล้ว)
- หากมีคำถามเพิ่มเติมนอกเหนือจากรายละเอียดตามลิงค์ด้านล่าง สามารถอีเมลมาสอบถามได้ที่ YSEALIThailand@state.gov
- หมดเขตรับสมัครวันอังคารที่ 9 เมษายน 2024 ก่อนเวลา 23:59 น. เท่านั้น
            สามารถศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติม ขั้นตอนการคัดเลือกและคุณสมบัติผู้สมัครได้ที่
https://th.usembassy.gov/fall-2024-yseali-academic...
#YSEALI10 #YSEALI
โดย สมเกียรติ เทียนทอง
วันที่ 15 มีนาคม 2567
พิมพ์หน้านี้