UCL IMPACT Scholarships
 UCL IMPACT Scholarships
The University College London ( UCL ) เสนอให้ทุน IMPACT Scholarships for high talented International Students for the academic year 2024-2025 มูลค่าสูงสุด 19,300 ปอนด์ เป็นทุนสำหรับการเรียนต่อปริญญาโทด้านสาธารณสุข เปิดรับสมัครระหว่าง 1 มี.ค.ถึง 30 มิ.ย.2024
            University College London เป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่เป็นอันดับสามของจำนวนนักศึกษา ให้การศึกษาคุณภาพสูงแก่นักเรียนทุกคน โดยไม่คำนึงถึงภูมิหลัง สถานะทางการเงิน และสัญชาติ ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1826 และแบ่งออกเป็น 11คณะ
            คุณสมบัติของผู้สมัคร
-มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์การรับเข้าเรียนปริญญาโทสาธารณสุขศาสตร์ (MPH) ของ UCL ออนไลน์
-ได้ส่งใบสมัครเข้าศึกษาโปรแกรม MPH ที่ UCL เริ่มในปี 2024/25
-มีประสบการณ์ด้านความไม่เท่าเทียมกัน ครอบคลุมปัจจัยต่างๆ เช่น รายได้ ชาติพันธุ์ เพศ รสนิยมทางเพศ ความรับผิดชอบของผู้ดูแล ประสบการณ์ในวัยเด็กที่ไม่พึงประสงค์ การกีดกันทางสังคม หรือความพิการ
            ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
-ทุนการศึกษาสูงสุดสองทุนสำหรับปีการศึกษา 2024/25มูลค่าของทุนแต่ละทุนคือ 19,300ปอนด์
-ทุนการศึกษานี้ใช้ได้กับตัวเลือกการศึกษาแบบเต็มเวลา นอกเวลา หรือแบบยืดหยุ่นแบบโมดูลาร์
-ทุนการศึกษาจะนำไปใช้กับค่าเล่าเรียนของผู้รับ
 
Apply Now
 
โดย สมเกียรติ เทียนทอง
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567
พิมพ์หน้านี้