ทุนความร่วมมือทูรเคีย-อาเซียน
ทุนความร่วมมือทูรเคีย-อา
รัฐบาลประเทศทูร์เคียประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการทุนการศึกษา Türkiye Scholarships – ASEAN Joint Scholarship Program ซึ่งเป็นความร่วมมือเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทูร์เคียและอาเซียน
         ขอเชิญผู้สนใจสมัครรับทุนการศึกษาในโครงการฯ เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ทุนเรียนภาษาระยะสั้น และทุนวิจัย ในสถานศึกษาของประเทศทูร์เคีย โดยรัฐบาลทูร์เคีย เป็นผู้สนับสนุนทุนการศึกษาและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดเพิ่มเติม :
TürkiyeBursları-ASEANOrtakBursProgramıFLYER

TÜRKİYESCHOLARSHIPS-ASEANJOINTSCHOLARSHIPPROGRAMME
          ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและสมัครทุนได้ที่ https://tbbs.turkiyeburslari.gov.tr/ และ https://www.turkiyeburslari.gov.tr/announcements/turkiye-scholarships-asean-joint-scholarship-programme-56 หมดเขตรับสมัครวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567
 ทุนความร่วมมือทูรเคีย-อา
โดย สมเกียรติ เทียนทอง
วันที่ 28 มกราคม 2567
พิมพ์หน้านี้