ทุนแลกเปลี่ยนGlobal UGRAD
ทุนแลกเปลี่ยนGlobal UGRA
โครงการ Global UGRAD เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ โดยโครงการ Global Undergraduate Exchange Program (Global UGRAD) เป็นโครงการแลกเปลี่ยนการศึกษาและวัฒนธรรมแบบทุนเต็มจำนวนสำหรับนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี
           โดยผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจะได้รับการพัฒนาทักษะความรู้และมีโอกาสสร้างเครือข่ายระดับโลก น้อง ๆ ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการสามารถดูรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร และกรอกใบสมัครได้ที่ https://th.usembassy.gov/.../global-undergraduate.../ ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 ธันวาคม 2565
----------------------
 
Are you an undergraduate student interested in a scholarship to study in the United States?
The Global Undergraduate Exchange Program is a fully funded academic and cultural exchange program designed to increase participants’ knowledge and global connectivity. Visit https://th.usembassy.gov/global-undergraduate-exchange.../
           to learn more, confirm your eligibility, and start your application!
Apply by December 15, 2022!
 
โดย สมเกียรติ เทียนทอง
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565
พิมพ์หน้านี้