ทุนรัฐบาลสวิสปี2022-23
ทุนรัฐบาลสวิสปี2022-23
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เสนอให้ทุนแก่ศิลปินและนักวิชาการต่างชาติที่กำหนดรวมทั้งไทย ในระดับ ปริญญาเอก,หลังปริญญาเอก ปริญญาโทด้านศิลปกรรมรวมทั้งโปรแกรมวิจัย เพื่อไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยของรัฐหรือสถาบันที่กำหนดในสวิตเซอร์แลนด์ เดทไลน์รับสมัครขึ้นอยู่กับสถาทูตแต่ละประเทศ แต่เป็นช่วงเดือนกันยายน-ธันวาคม
           ในแต่ละปีสมาพันธรัฐสวิสมอบทุนSwiss Government Excellence Scholarships for Foreign Scholars and Artistsเพื่อส่งเสริมความร่วมมือการทำวิจัยและการแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างสวิตเซอร์แลนด์และกว่า 180 ประเทศอื่น ๆ โดยผู้ได้รับทุนจะผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการทุนสำหรับนักศึกษาต่างชาติของสหพันธรัฐ หรือ Federal Commission for Scholarships for Foreign Students(FCS)ผู้สมัครจากนอกสหภาพยุโรปต้องแสดงหลักฐานความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษประกอบในการสมัคร
         ทุนSwiss Government Scholarships ประจำปี 2022-2023 เป็นทุนที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายช่วงเวลาของการศึกษาวิจัยตลอดโปรแกรม ต้องเป็นผู้มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ(หรือภาษาอื่น)เป็นอย่างดี
         หลักเกณฑ์ในแต่ละประเภททุน มีดังนี้

  PhD Criteria
               Postdoctoral Criteria
Research Criteria
Fine Arts Criteria
   
Apply Now

For detailed information, go through the link given below:
Countries A – L / Countries M – Z
 
โดย สมเกียรติ เทียนทอง
วันที่ 14 สิงหาคม 2565
พิมพ์หน้านี้