UQ Academic Scholarships
UQ Academic Scholarships
หากคุณเป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนดีและต้องการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในออสเตรเลีย คุณสามารถสมัครโปรแกรม UQ Academic Scholarships ที่มหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ ทุนมีมูลค่าสูงสุด $60,000เปิดรับใบสมัครถึง 19 พฤศจิกายน 2022
          ทุนการศึกษานี้ออกแบบมาสำหรับผู้สมัครที่มีผลการเรียนดีที่ต้องการเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรี(ไม่จำกัดสาขา) สำหรับปีการศึกษา 2022-2023
         เปิดสอนในปี 1909 สำหรับUniversity of Queenslandมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกและเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยสาธารณะ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก
        คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นผู้สมัครจากออสเตรเลียและทั่วโลก
-นักเรียนต่างชาติที่จบชั้นปีที่ 12
-สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
          ผู้สนใจทุนต้องเริ่มด้วยการสมัครเรียน undergraduate degree coursework กับทางมหาวิทยาลัย(entry requirements)หลังจากได้รับการยืนยันรับเข้าศึกษาแล้ว จึงสามารถสมัครขอทุนได้โดยต้องอัปโหลดเอกสารเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จด้านวิชาการ ความเป็นผู้นำ และประวัติการบริการชุมชนที่ต้องระบุไว้ในส่วนใบสมัคร
          รวมถึงมีหลักฐานเกี่ยวกับ English language proficiency
 
Apply Now
โดย สมเกียรติ เทียนทอง
วันที่ 12 สิงหาคม 2565
พิมพ์หน้านี้