ทุนป.ตรีไม่จำกัดสาขาที่สหรัฐ
ทุนป.ตรีไม่จำกัดสาขาที่ส
Berkeley College, USA ประกาศให้ทุนสำหรับผู้เรียนต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2022-2023 ในระดับปริญญาตรี(ไม่จำกัดสาขา) มีมูลค่าเป็นส่วนลดค่าเรียนไม่เกิน 25% โดยต้องสมัครเรียนแบบเต็มเวลา เปิดรับใบสมัครถึง 31 สิงหาคม 2022
          Berkeley College ซึ่งให้ทุน International Need-Based Grantsก่อตั้งขึ้นในปี 1931 และเป็นวิทยาลัยเอกชนที่แสวงหาผลกำไรที่มีวิทยาเขตในนิวยอร์กและนิวเจอร์ซีย์ เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา รวมไปถึงระดับประกาศนียบัตร
          คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เปิดรับผู้สมัครทุกเชื้อชาติ สมัครเรียนปริญญาตรีในทุกวิชาที่เปิดสอนโดยมหาวิทยาลัย
-ลงทะเบียนเต็มเวลาในหลักสูตรปริญญา
-ไม่ใช่พลเมืองของสหรัฐอเมริกา
-ต้องสมัครระหว่างเปิดรับสมัครและก่อนเริ่มภาคการศึกษาแรก
-มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด(มีหลักฐานคะแนนภาษา)
            ผู้สนใจทุน ต้องเริ่มด้วยการสมัครเข้าศึกษาที่ Berkeley Collegeโดยผ่านช่องทาง university portal 
จากนั้นผู้สมัครจะได้รับการพิจารณาเรื่องทุน ภายใต้คุณภาพของผลงานการสมัคร
            หลักฐานประกอบใบสมัคร คือ academic transcripts of all the previous schools they attended, a copy of their passport, and other documents
 
Apply Now
โดย สมเกียรติ เทียนทอง
วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
พิมพ์หน้านี้