ออสซี่เพิ่มเวลาทำงานให้นักเรียน
ออสซี่เพิ่มเวลาทำงานให้น
ออสเตรเลียขยายเวลาผ่อนผันชั่วโมงการทำงานสำหรับผู้ถือวีซ่านักเรียน ทั้งผู้ที่กำลังศึกษาและนักเรียนใหม่ รวมถึงวีซ่าผู้ติดตาม เพื่อช่วยลดปัญหาขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ
          โดยนักเรียนสามารถทำงานได้มากกว่า 40 ชั่วโมงต่อสองสัปดาห์ มาตรการชั่วคราวนี้ยังคงมีผลบังคับใช้ในปัจจุบันจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

         อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://cutt.ly/UGgfwPy
โดย สมเกียรติ เทียนทอง
วันที่ 25 เมษายน 2565
พิมพ์หน้านี้