ทุนป.ตรี-โทปี2022ที่Monash
ทุนป.ตรี-โทปี2022ที่Mona
Monash University มหาวิทยาลัยชั้นนำแคมปัสในประเทศออสเตรเลีย ให้โอกาสกับผู้เรียนจากนานาชาติในการสมัครชิงทุน Monash International merit awards จำนวน 31 ทุนซึ่งเป็นทุนช่วยเรื่องค่าเรียนปีละ $10,000 ตลอดโปรแกรมการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท โดยปีหนึ่ง ๆ เปิดรับใบสมัครถึง 6 รอบ
          มหาวิทยาลัย Monash ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกตามการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย Times Higher EducationWorld University Rankings โดยMonash มุ่งมั่นที่จะทำให้แน่ใจว่านักเรียนมีโอกาสได้ประกอบอาชีพที่พวกเขาใฝ่ฝัน ซึ่งผู้มาเรียนที่นี่จะพบว่ามหาวิทยาลัยมีสภาพแวดล้อมที่อุดมไปด้วยประโยชน์และความสมบูรณ์สำหรับนักศึกษาต่างชาติ
          คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เปิดรับผู้สมัครจากทุกสัญชาติที่สมัครเรียนสาขาต่าง ๆ ที่เปิดสอนที่นี่
-ตั้งใจจะลงทะเบียนfull-time in undergraduate or postgraduate (coursework) degree ที่วิทยาเขต Monash ในออสเตรเลีย
-ผู้สมัครใหม่ต้องได้รับการตอบรับเข้าศึกษาจากMonash
-นักศึกษาปัจจุบันต้องสำเร็จการศึกษาในออสเตรเลีย อย่างน้อย 2 ภาคเรียน
-นักศึกษาปัจจุบันที่ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรBachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (Honours) course or the Medical Science and Doctor of Medicine (MD) courseจะต้องสำเร็จการศึกษาอย่างน้อย 3 ภาคการศึกษา
           ในการสมัครผู้สมัครต้องแยกสมัคร หรือ separate application form เพราะทุกทุนจะมีกระบวนการสมัครที่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถตรวจรายละเอียดได้ทาง
link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgqQA20MmcS9tu1az8IEK9CJcnFTBEDy7oTVTPZsmjMcLHaw/viewform
         ส่วนหลักฐานประกอบใบสมัคร สามารถดูได้จาก supporting documents. ส่วนผู้มาจากชาติที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ ต้องส่งผลคะแนนภาษา รวมทั้ง one original test reportซึ่งเกณฑ์ขั้นต่ำต่าง ๆ มีดังนี้ IELTS (International English Language Testing System – Academic): Overall test score: 6.5 TOEFL (American Test of English as a Foreign Language): Paper-based test: 550 Test of Written English (TWE): 4.5 or Internet-based test: 79
         กำหนดเดทไลน์ในการรับสมัคร
Round one: 15 October Semester one or two of the following year
Round two: 15 November Semester one or two of the following year
Round three: 15 January Semester one or two of the current year
Round four: 15 March Semester two of the current year
Round five: 15 April Semester two of the current year
Round six: 30 June Semester two of the current year
 
Apply Now
โดย สมเกียรติ เทียนทอง
วันที่ 19 ตุลาคม 2564
พิมพ์หน้านี้