ทุนไม่จำกัดสาขาที่Murdoch
ทุนไม่จำกัดสาขาที่Murdoc
Murdoch University แคมปัสในออสเตรเลียเปิดให้ทุนInternational Welcome Scholarships2021 ระดับปริญญาตรีและโทแก่ผู้สมัครเรียนจากต่างชาติโดยด้าน Business and Nursing degreesมูลค่า AUD$12,000 ส่วนสาขาอื่น ๆ AUD$11,000เปิดรับใบสมัครถึง 30 พฤศจิกายน 2021
         Murdoch University ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม ค.ศ.1973 เป็นมหาวิทยาลัยแห่งที่สองของรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อมาจาก Sir Walter Murdoch และติดอันดับ 500 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก ปัจจุบันยังมีวิทยาเขตในต่างประเทศอีกด้วยคือที่สิงคโปร์และดูไบ สหรัฐอาหรับ อิมิเรสต์
        คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เปิดรับผู้สมัครจากทุกสัญชาติ
-สมัครเรียนหลักสูตร undertaking an undergraduate and postgraduate degree programในสาขาใด ๆ ก็ได้ที่เปิดสอนที่มหาวิทยาลัย
-มีสถานะเป็นผู้สมัครที่ชำระค่าเรียนเต็มจำนวนat one of Murdoch’s Western Australian campuses in 2020-2024 intakes
         ผู้สนใจต้องเริ่มด้วยการเข้าไปสมัครเรียน bachelors or masters degree program จึงจะได้รับการพิจารณาเรื่องทุนโดยอัตโนมัติโดยในการสมัครเรียนนั้น จะได้แจ้งให้ส่งหลักฐานประกอบใบสมัคร คือcopies of transcripts, passport name page, language ability evidence, and curriculum vitae
 
Apply Now
โดย สมเกียรติ เทียนทอง
วันที่ 29 สิงหาคม 2564
พิมพ์หน้านี้