200ทุนฟรีป.ตรีที่เวียดนาม
200ทุนฟรีป.ตรีที่เวียดนา
Ton Duc Thang University มหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศเวียดนาม ยินดีให้ทุนสำหรับนักศึกษาจากนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2021-2022 จำนวนมากถึง 200 ทุน เพื่อมาเรียนระดับปริญญาตรี ทั้งโปรแกรมภาษาอังกฤษและเวียดนาม เป็นทุนครอบคลุมค่าเรียน50-100%บวกที่พัก เปิดรับใบสมัครถึง 15 ต.ค.2021
           Ton Duc Thang UniversityหรือTDTU เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ตั้งอยู่ในเมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนามก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 กันยายน ค.ศ.1997มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้นเป็น 1 ใน 2 มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศเวียดนามและตั้งเป้าไปสู่การเป็นหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก    
ปัจจุบันมีอาจารย์/เจ้าหน้าที่ 1,400 คน รวมถึงอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติ 553 คน TDTUเปิดสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 38 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 64 หลักสูตรรองและอาชีวศึกษา 16 หลักสูตร
         คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เปิดรับผู้สมัครทุกสัญชาติ
-สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน ได้แก่Undergraduate Programs taught in the English language (12 courses) และ Undergraduate Programs taught in the Vietnamese language (39 courses)
-จบมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้วยเกรดเฉลี่ยปีสุดท้าย 6.5 กรณีสมัครเรียนโปรแกรมสอนเป็นภาษาอังกฤษ ต้องมีคะแนนIELTS 5.0 หรือเทียบเท่า
          เพื่อให้ได้รับการพิจารณาเรื่องทุน ผู้สมัครต้องเข้าไปดำเนินการกรอกแบบฟอร์มใบสมัครเรียนให้เรียบร้อย(link to download: https://cis.tdtu.edu.vn/admissions/how-to-apply) แล้วอีเมล์ไปยัง admission.cis-at-tdtu.edu.vn โดยต้องสแกนเอกสารประกอบส่งไปพร้อมกันด้วย คือ high school diploma (can submit later), high school academic transcript and English language proficiency certificate (if any)
          สามารถเข้าไปดูข้อกำหนดในการรับเข้าได้ที่ entry requirements 
          เดทไลน์ในการสมัคร
January semester: 15 October 2021(Result: 01 December 2021; Enrollment date: December 2021)
 
Apply Now
โดย สมเกียรติ เทียนทอง
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564
พิมพ์หน้านี้