ขอวีซ่าเรียนแดนออสซี่ได้แม้มีโควิด
ขอวีซ่าเรียนแดนออสซี่ได้
ปัจจุบันกระทรวงกิจการภายในออสเตรเลีย (Department of Home Affairs) มีนโยบายพิจารณาวีซ่านักเรียนตามปรกติ สำหรับผู้ยื่นวีซ่านอกประเทศออสเตรเลีย  รวมถึงผู้สมัครวีซ่านักเรียนจากประเทศไทย แม้ว่ายังคงอยู่ในสถานการณ์โควิด 19
            ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนต่างชาติ ทันทีที่ประเทศเปิดพรมแดนอีกครั้

อ่านข้อมูลอัพเดทล่าสุดเกี่ยวกับวีซ่าออสเตรเลียได้ที่
https://www.studyinaustralia.gov.au/English/Study-in-Australia-student-support/travel-visas
โดย สมเกียรติ เทียนทอง
วันที่ 8 มกราคม 2564
พิมพ์หน้านี้