ทุนป.ตรี100%ที่สิงคโปร์
ทุนป.ตรี100%ที่สิงคโปร์
Fully-Funded Nanyang Undergraduate Scholarships in Singapore โอกาสเรียนฟรีผ่านทุนที่ Nanyang Technological University ประจำปี 2020-2021 โดยต้องเป็นผู้เรียนจากต่างชาติที่มีผลงานโดดเด่นทั้งด้านการเรียนและบทบาทด้านผู้นำ ทุนครอบคลุมค่าเรียนเต็มจำนวน,ค่าครองชีพ ที่พัก และค่าเดินทาง
          Nanyang Technological University (NTU) เป็นมหาวิทยาลัยสิงคโปร์ที่ติดอันดับ 13 ของโลก ผู้เรียนที่ NTU จะได้เรียนรู้จากอาจารย์ที่ได้ชื่อว่าดีที่สุดของโลกและเพลิดเพลินไปกับการศึกษาในบรรยากาศที่ดีต่อสุขภาพและเอื้อต่อการเรียนรู้ นอกจากนี้ที่มหาวิทยาลัยยังเป็นเวทีระดับโลกสำหรับการสร้างเครือข่ายนักวิชาการและพันธมิตรทางธุรกิจที่กว้างขวาง
           Nanyang Undergraduate Scholarshipsเป็นทุนที่ครอบคลุมสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้
 
           คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เปิดรับผู้สมัครเรียนปริญญาตรีจากทั่วโลก
-ผู้สมัครจะต้องมีวุฒิ Singapore-Cambridge GCE ‘A’ level, ประกาศนียบัตรที่ได้รับจากโพลีเทคนิคในสิงคโปร์, ประกาศนียบัตรมัธยมปลาย NUS, IB Diploma หรือคุณวุฒิเทียบเท่า Year 12
-ประสบความสำเร็จในด้านวิชาการและมีความสามารถในการเป็นผู้นำที่ดีและยังมีประวัติทำกิจกรรมร่วมหลักสูตรที่โดดเด่น
-ผู้สมัครจะต้องรักษาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมขั้นต่ำ (CGPA) ที่ 3.5 จาก 5.0 โดยจะมีการทบทวนผลการเรียนทุกภาคการศึกษา
           ผู้สนใจ ขั้นแรกต้องทำการสมัครเรียน undergraduate degreeหรือ Apply for admission ขั้นที่สอง ต้องเข้าไปกรอกonline application form เพื่อขอทุน หรือ Apply for scholarshipภายในเดทไลน์ที่กำหนด February 21, 2021
         หลักฐานที่ต้องส่งให้NTU
Entry Requirements
Visa Requirements
 
Start Your Application
โดย สมเกียรติ เทียนทอง
วันที่ 8 มกราคม 2564
พิมพ์หน้านี้