ทุนOrange Knowledge
ทุนOrange Knowledge
Orange Knowledge Programme2021-22ดำเนินการโดย The Dutch Ministry of Foreign Affairsเป็นโปรแกรม Short courses และ masterโดยจุดมุ่งหมายของโครงการคือเพื่อช่วยในการพัฒนาขีดความสามารถ ความรู้และคุณภาพของบุคคลตลอดจนสถาบันในด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา
           คุณสมบัติของผู้สมัคร
-มาจากชาติกำลังพัฒนาที่ระบุได้แก่Afghanistan, Albania, Armenia, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burma/Myanmar, Bolivia, Burkina Faso, Burundi, Cambodia, Colombia, Congo (DRC), Cuba, Egypt, Ethiopia, Georgia, Ghana, Guatemala, Guinea, India, Indonesia, Jordan, Kenya, Liberia, Lebanon, Macedonia, Mali, Mongolia, Mozambique, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Pakistan, Palestinian Territories, Peru, Philippines, Rwanda, Sierra Leone, Somalia, South Africa, South Sudan, Sri Lanka, Sudan, Surinam, Tanzania, Thailand, Uganda, Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabwe
-มีการยืนยันรับรองของนายจ้างที่สอดคล้องกับรูปแบบที่กำหนด ข้อมูลทั้งหมดต้องได้รับการระบุและข้อผูกพันทั้งหมดที่รวมอยู่ในรูปแบบนี้จะต้องได้รับการรับรอง
-ไม่ได้เป็นลูกจ้างขององค์กรที่มีวิธีการพัฒนาพนักงานของตัวเอง องค์กรที่ได้รับการพิจารณาว่ามีวิธีการพัฒนาพนักงานของตัวเองเช่น บริษัท ข้ามชาติ (เชลล์,ยูนิลีเวอร์,ไมโครซอฟท์) องค์กรขนาดใหญ่แห่งชาติและ / หรือองค์กรการค้าขนาดใหญ่องค์กรผู้บริจาคทวิภาคี (เช่น USAID, DFID, Danida, Sida, Dutch ministry of Foreign affairs, FinAid, AusAid, ADC, SwissAid), องค์กรผู้บริจาคพหุภาคี (เช่นองค์การสหประชาชาติ,ธนาคารโลก ,IMF , Asian Development Bank, African Development Bank ,IADB) องค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศ (เช่น Oxfam Plan , Care)
-ต้องมีพาสปอร์ตอย่างเป็นทางการและมีอายุใช้การได้
-ต้องไม่ได้รับทุนที่เป็นคอร์สที่จัดในเวลาเดียวกัน
-มีความสามารถในการใช้ภาษาที่เป็นภาษาที่ใช้ในโปรแกรมนี้
         เดทไลน์ในการสมัครขอทุน 1 มีนาคม 2021
 
Scholarship Link
โดย สมเกียรติ เทียนทอง
วันที่ 7 มกราคม 2564
พิมพ์หน้านี้