ฝึกงานอินเตอร์ที่U.S. Emb.
ฝึกงานอินเตอร์ที่U.S. Em
น้องๆ นักศึกษาปี 3-4 คนไหนสนใจอยากฝึกงานกับสถานทูตสหรัฐฯ ช่วงนี้U.S. Embassyเปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 22 มกราคม 2564 มีตำแหน่งให้เลือกสมัครมากมาย
           Guidelines for the Foreign National Student (Thai) Internship Program (FNSIP)
           โครงการฝึกงานสำหรับนักศึกษาต่างชาติได้รับการออกแบบมาสำหรับนักศึกษาที่ไม่ใช่พลเมืองของสหรัฐอเมริกาที่กำลังมองหาการฝึกงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสหรัฐอเมริกาในต่างประเทศ โปรแกรมนี้เป็นประโยชน์ต่อทั้งด้านหน้าที่การงานและตัวของนักศึกษาเอง เพราะเป็นการมอบประสบการณ์การศึกษาที่มีคุณค่าให้กับนักศึกษาต่างชาติ โดยการช่วยเหลือด้านการเรียนรู้การทำงานเพื่อก้าวไปสู่การบรรลุเป้าหมายในอนาคต
           อนึ่ง โครงการนี้ไม่มีผลประโยชน์ตอบแทนอื่นใด(นอกจากได้ประสบการณ์)และไม่มีค่าตอบแทนหรือสิทธิการจ้างงานในอนาคต
          คุณสมบิติของผู้สมัคร
-เป็นพลเมืองไทย
-เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่สามหรือปีที่สี่ในมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทยโดยเหลืออย่างน้อยหนึ่งภาคการศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา
-เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ 2.80
-มีความรู้ภาษาอังกฤษในการทำงานเป็นอย่างดี
-ผ่านพิธีการด้านความปลอดภัยเรียบร้อยแล้ว (หลังการคัดเลือก)
           ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตำแหน่งต่างๆ และเกณฑ์การสมัครได้ที่นี่ https://th.usembassy.gov/embassy.../jobs/internship-program/
โดย สมเกียรติ เทียนทอง
วันที่ 17 ธันวาคม 2563
พิมพ์หน้านี้