โครงการฟุลไบรท์สหรัฐ-อาเซียน
โครงการฟุลไบรท์สหรัฐ-อาเ
โครงการ Fulbright U.S.-ASEAN Visiting Scholar Program ประจำปี 2564-2565 เปิดรับสมัครแล้ว! โครงการดังกล่าวดำเนินมาเป็นปีที่ 9 และได้ให้ทุนแก่นักวิชาการกว่า 87 คนจาก 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน     
           โครงการนี้มีขึ้นเพื่อศึกษาในหลากหลายหัวข้อ เช่น การสาธารณสุข ทะเลจีนใต้ ภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก การบูรณาการด้านเศรษฐกิจอาเซียน การกำกับดูแลกิจการธนาคาร การค้ามนุษย์ สะเต็มศึกษา ความปลอดภัยทางอาหาร และนิติศาสตร์
             ดูรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับโครงการได้ที่เว็บไซต์สถานทูตสหรัฐฯ และเว็บไซต์ของมูลนิธิการศึกษาสหรัฐฯ-อาเซียน (ฟุลไบรท์) ที่ bit.ly/fulbrightusasean#FulbrightUSASEAN
 
The 2021-2022 Fulbright U.S.-ASEAN Visiting Scholar program is accepting applications! This marks the ninth year of the Initiative. To date, 87 scholars from all 10 ASEAN Member States have been awarded scholarships to pursue studies focused on a wide range of subjects including public health, the South China Sea, Indo-Pacific focus, ASEAN economic integration, banking governance, human trafficking, STEM education, food safety, and legal education.
Full information can be found from the US Embassies and Fulbright Commission’s websites which can be accessed from here bit.ly/fulbrightusasean#FulbrightUSASEAN
โดย สมเกียรติ เทียนทอง
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563
พิมพ์หน้านี้