ทุนFuture Leaderที่VU
ทุนFuture Leaderที่VU
Victoria University ประเทศออสเตรเลียแจ้งให้ทุนแก่ผู้เรียนต่างชาติที่สมัครเรียนระดับ Undergraduate หรือ Postgraduate coursework ของปีการศึกษา 2021-2022 ในหลากหลายสาขาที่กำหนด โดยทุนช่วยลดค่าเรียน 20%ใน 2 ภาคการศึกษาแรก และลดอีก 10%ไปจนจบการศึกษา ปิดรับสมัคร 31 มกราคม 2021
             มหาวิทยาลัยวิกตอเรียอยู่ในอันดับที่ 301-350 ของโลกในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย Times Higher Education ประจำปี 2018 โดยมหาวิทยาลัยมีที่ตั้งอยู่ในนครเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาระดับhigher education and technical and further education(TAFE) โดยผู้เรียนที่VUจะได้รับบริการการให้คำปรึกษาด้านอาชีพ การจ้างงาน นอกจากนี้ยังมีศูนย์การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมโอกาสในการทำงาน
          Victoria University Future Leader Scholarship in Australia เป็นทุนที่ครอบคลุมสาขาต่าง ๆ คือ
      คุณสมบัติผู้สมัคร
-เป็นนักเรียนต่างชาติ
-สมัครหลักสูตรระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรก
-ต้องชำระค่าเล่าเรียนและเงินมัดจำที่จำเป็นรวมทั้งทำตามเงื่อนไขการเงินที่มหาวิทยาลัยกำหนด
-VU Future Leaders Scholarshipจะมอบให้ตามดุลยพินิจของมหาวิทยาลัย
           ผู้สนใจต้อง admission โปรแกรมการศึกษาที่กำหนด จากนั้นจึงจะได้รับการพิจารณาเรื่องทุนโดยอัตโนมัติ โดยหลักฐานในการสมัครเรียน ประกอบไปด้วย
 
Start Your Application
โดย สมเกียรติ เทียนทอง
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563
พิมพ์หน้านี้