ทุน$25,000ป.ตรีที่บอสตัน
ทุน$25,000ป.ตรีที่บอสตัน
Boston University Presidential Scholarships for International Students ให้แก่ทั้งผู้สมัครต่างชาติ ครอบคลุมค่าเรียน$25,000 สำหรับผู้สมัครระดับปริญญาตรีโดยไม่จำกัดสาขา เปิดรับใบสมัครถึง 1 ธันวาคม 2020
           มหาวิทยาลัยบอสตัน เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ตั้งอยู่ในเมืองบอสตัน ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมลรัฐแมตซาชูเซสต์ (Massachusetts)  ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1839  โดยนักธุรกิจผู้ประสบความสำเร็จ 3 ท่านเป็นผู้ร่วมมือกันก่อตั้งขึ้น  มหาวิทยาลัยบอสตันได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีทำเลที่ตั้งที่ดีที่สุดมหาวิทยาลัยหนึ่ง โดยมีพื้นที่ตั้งอยู่ในเขตเมืองและมีเนื้อที่ทั้งสิ้น 133 เอเคอร์    เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 และมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในอเมริกา
         ปัจจุบันBUเปิดสอนในระดับปริญญาตรี โท เอก มีคณะทั้งหมด 18 คณะ โดยมีชื่อเสียงทางด้านบริหารธุรกิจ กฎหมาย และทางด้านการแพทย์ อีกทั้งยังเป็นมหาวิทยาลัยที่รวบรวมงานวิจัยที่ใหญ่ที่สุดของอเมริกาอีกด้วย  
         คุณสมบัติของผู้สมัคร
 -เป็นนักศึกษาสมัครเรียนใหม่เป็นปีแรกที่เข้ามาที่ BU
-เป็นพลเมืองของสหรัฐ เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรัฐ และผู้ที่ไม่ใช่พลเมืองที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจะได้รับการพิจารณาสำหรับในโครงการทุนนี้ รวมทั้งทุนช่วยเหลืออื่น ๆ
-เป็นทุนที่เน้นให้โอกาสนี้นักศึกษาต่างชาติ
-มีผลคะแนน SAT เกิน 1500 และACT เกิน 33
          ผู้ที่สนใจสมัครขอทุน จำเป็นต้อง apply for the undergraduate degree coursework at Boston University โดยหลังจากได้รับการตอบรับเข้าศึกษาแล้ว ไม่จำเป็นต้องส่งใบสมัครขอทุนเพิ่มเติม เพราะจะได้รับการพิจารณาเรื่องทุนโดยอัตนโนมัติ
         ผู้สนใจโปรดตรวจเช็ค  entry requirements  ส่วนหลักฐานในการสมัครเรียน เช่น secondary school records, English proficiency testing results, documentation of financial support, and copy of data page of the passport รวมทั้งผลคะแนน TOEFL หรือ IELTS
 
Apply Now
โดย สมเกียรติ เทียนทอง
วันที่ 11 ตุลาคม 2563
พิมพ์หน้านี้