ทุนMBA 2 รูปแบบที่สหรัฐ
ทุนMBA 2 รูปแบบที่สหรัฐ
ทุนปริญญาโทบริหารธุรกิจแบบเต็มเวลา ที่ Brunel Business School ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Brunel University Londonในสหราชอาณาจักรโดยเปิดโอกาสให้ผู้สมัครท้องถิ่น จากสหภาพยุโรปและนานาชาติ ชิงทุนเรียนเต็มเวลาและทุนพาร์ท-ทาม 
        Brunel University London ถือเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกที่ตั้งอยู่ที่ Uxbridge, West LondonในUK สถาปนาขึ้นในปีค.ศ.1966
         โดยทุนนี้เปิดรับโดย Brunel Business School (BBS) ซึ่งเป็นโรงเรียนธุรกิจของมหาวิทยาลัย เป็นทุนFull-Time MBA Scholarshipsเพื่อเรียนปริญญาโท MBA แบบ Full-Time ในภาคการศึกษาเดือนกันยายน 2019 และเดือนมกราคม 2020 โดยต้องเป็นผู้ที่คุณสมบัติระดับสูงทั้งจากประสบการณ์การทำงานที่โดดเด่น หรือมาจากตำแหน่งผู้จัดการ
         ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
-The Full-time MBA award is a £6,500 tuition fee waiver for one year only.
-The Part-Time MBA award (Corporate/Private sector) is a £9,000 tuition fee waiver for a maximum of two years only, split equally across both academic years, £4,500 per year.
-The Part-Time MBA grant (Public/Government) is an £11,000 tuition fee waiver for a maximum of two years only, split equally across both academic years, £5,500 per year.
          คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นผู้สมัครจากUK/EU และ International
 -ได้รับตอบรับเข้าศึกษา full-time or part-time MBA program starting in September 2019 or January 2020
-มีคุณสมบัติต่าง ๆ ตรงตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดในการเรียน Full-Time MBA
-ส่งใบสมัครครบถ้วน รวมถึงเรียงความ ความยาวไม่เกิน 500 ตัวอักษร
            เดทไลน์ในการสมัครสำหรับโปรแกรมเดือนกันยายนศกนี้ คือ 4 กันยายน 2019 ส่วนสำหรับโปรแกรมเดือนมกราคม 2020 คือ 13 ธันวาคม 2019
.
Apply Now
โดย สมเกียรติ เทียนทอง
วันที่ 15 ตุลาคม 2562
พิมพ์หน้านี้