ทุนIPOETเรียนป.โทที่สวีเดน
ทุนIPOETเรียนป.โทที่สวีเ
Chalmers University of Technologyมหาวิทยาลัยด้านเทคโนโลยีชั้นนำของประเทศสวีเดนแจ้งให้ทุนแก่ผู้สมัครนอกสหภาพยุโรป หรือ non-EU/EEA countriesเป็นทุนเรียนระดับปริญญาโท ไม่จำกัดสาขา มูลค่าเป็นส่วนลดค่าเรียน 75%เปิดรับใบสมัครถึง 15 มกราคม 2020
            Chalmers University of Technology เป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องการีเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่จัดหาสภาพแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพสำหรับการศึกษาทางด้านนวัตกรรมและมหาวิทยาลัยมี 13 แผนก และมีศูนย์ความล้ำหน้าในด้านต่าง ๆ หลายแห่งได้แก่ศูนย์ทางด้าน Materials, Mathematical Modeling, Environmental Science,และ Vehicle Safety
            Chalmers University of Technology IPOET Scholarship in Sweden,2020 เป็นทุนสำหรับปีการศึกษา 2020-2021 มีจำนวน 50 ทุน
             คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นผู้มีสัญชาตินอกหนือสหภาพยุโรป
-สมัครเรียน Postgraduate degree programในสาขาใดสาขาหนึ่งที่เปิดสอนที่มหาวิทยาลัย master’s degree coursework โดยหลังจากได้รับการตอบรับเข้าศึกษาแล้ว จึงสามารถ apply เพื่อขอทุนต่อไป
-หลักฐานการสมัครเข้าศึกษา personal statement, letter of motivation และ curriculum vitae โดยสามารถดูคุณสมบัติที่มหาวิทยาลัยกำหนดได้ทาง entry requirements.
-สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี English language requirements.
 
Apply Now
โดย สมเกียรติ เทียนทอง
วันที่ 14 ตุลาคม 2562
พิมพ์หน้านี้