ทุนป.โทค่าเรียน100%ที่UTS
ทุนป.โทค่าเรียน100%ที่UT
University of Technology, Sydney ในประเทศออสเตรเลียเสนอให้ทุนแก่นักศึกษาต่างชาติที่เป็นคนรุ่นใหม่มีความคิดสร้างสรรค์ จำนวน 6 ทุน โดยเป็นทุนเต็มจำนวนค่าเรียนเพื่อเรียนPostgraduate programไม่จำกัดสาขาวิชา ในช่วง Autumn and Spring intakes in 2019เปิดรับถึง 30 พฤศจิกายน 2019
             University of Technology Sydney เป็นมหาวิทยาลัยรุ่นใหม่ที่ตั้งอยู่ในเมืองซิดนี่ย์ ของออสเตรเลีย สถาปนาขึ้นในปีค.ศ.1988 แต่ก็มีประวัติศาสตร์ในการสอน(ก่อนเป็นมหาวิทยาลัยเต็มรูปแบบ)มาตั้งแต่ปี 1870 แล้ว ปัจจุบันมหาวิทยาลัยอยู่ในเครือข่ายมหาวิทยาลัยด้านเทคโนโลยีของออสเตรเลีย
         คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นผู้สมัครต่างชาติ(ยกเว้นออสเตรเลียและนิวซีแลนด์)
-ตั้งใจสมัครเรียนปริญญาโทโปรแกรมเต็มเวลา และมีคุณสมบัติการรับเข้าศึกษาตรงตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
-จบปริญญาตรีเทียบเท่ากับปริญญาตรีของออสเตรเลีย(จบมาไม่เกิน 3 ปี)
-ได้เกรดเฉลี่ย 90%(pass mark is 50% or equivalent in a UTS recognized Bachelor qualification)
-มีผลคะแนนความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
           ผู้สนใจสมัครขอทุนสามารถดำเนินการในระบบออนไลน์ online application form.
 
Apply Now
 
โดย สมเกียรติ เทียนทอง
วันที่ 13 ตุลาคม 2562
พิมพ์หน้านี้