ทุนที่สถาบันเทคโนโลยีญี่ปุ่น
ทุนที่สถาบันเทคโนโลยีญี่
Nitori International Scholarship Foundationแจ้งให้ทุนแก่ผู้สมัครจากต่างชาติในการเดินทางมาเรียนระดับปริญญาตรีหรือโทในมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่นTokyo Institute of Technologyโดยให้เป็นเงินเดือน ๆ ละ ¥80,000ผู้สมัครต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น
          เป็นโครงการให้ทุนของมูลนิธิเอกชนในญี่ปุ่น สำหรับNitori International Scholarship Foundationซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้ผู้สมัครจากนานาชาติที่ปราถนาจะได้รับประสบการณ์ในการใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่นผ่านการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโทในมหาวิทยาลัยในประเทศ
          Tokyo Institute of Technology เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ก่อตั้งขึ้นในปี 1881 และตั้งอยู่ในฐานะมหาวิทยาลัยวิจัยระดับชาติ
          คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เปิดรับผู้สมัครทุกสัญชาติสามารถใช้ภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นได้
-สมัครเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยใด ๆ ในญี่ปุ่น
-เป็นผู้สมัครที่ไม่ได้รับทุนการศึกษาอื่นในเวลาเดียวกัน
-ผู้สมัครที่มีความสามารถในการสนทนาภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในชีวิตประจำวันจะได้รับการสัมภาษณ์เป็นภาษาญี่ปุ่น
-หากได้รับเลือก ผู้สมัครต้องเข้าร่วมพิธีนำเสนอในปลายเดือนมีนาคมหรือต้นเดือนเมษายน 2020
        ในการสมัครขอทุน ผู้สมัครต้องเริ่มจากการสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่นก่อน หลังจากนั้นต้องเข้าไปดูรายละเอียดเกี่ยวกับทุนทาง online portal.
         เดทไลน์ในการสมัคร 31 ตุลาคม 2019
 
Apply Now
โดย สมเกียรติ เทียนทอง
วันที่ 11 ตุลาคม 2562
พิมพ์หน้านี้