ทุนป.ตรีPharmacyที่ออสเตรเลีย
ทุนป.ตรีPharmacyที่ออสเต
Monash Universityมหาวิทยาลัยชั้นนำของออสเตรเลีย เชิญนักศึกษาจากต่างชาติสมัครชิงทุนPharmacy International Undergraduate Merit Scholarship in Australia, 2020โดยเป็นทุนทั้งแบบ 25%และ 50% ของค่าเรียน หรือมูลค่าสูงสุด $100,000เปิดรับใบสมัครตลอดปี
            Monash University สถาปนาขึ้นในปีค.ศ.1958.ได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ในรัฐวิคตอเรียนของประเทศออสเตรเลีย อีกทั้งเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐ โดยล่าสุดได้ให้ทุนแก่ผู้สมัครต่างชาติจำนวน 4 ทุน
          คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นนักศึกษาต่างชาติ.
-เป็นผู้สมัครเรียนระดับปริญญาตรีในสาขาเภสัชศาสตร์ ที่ Monash University
-มีผลการเรียนที่ผ่านมาที่ยอดเยี่ยม
-ผลคะแนนโทเฟล หรือ ไอเอลส์ท ที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษที่ดีพอสำหรับการมาศึกษาที่ออสเตรเลีย

          ผู้สนใจต้องเข้าไปดำเนินการสมัครที่ลิงก์undergraduate degree programเมื่อผ่านขั้นตอนนี้ไปแล้ว จะได้รับการพิจารณาทุนโดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องสมัครขอทุนแยกต่างหาก โดยในการสมัครเรียนต้องแนบเอกสารประกอบใบสมัครต่าง ๆ คือ Copy of documents specified in the course entry, a copy of the passport, and evidence of language ability

 
Apply Now
โดย สมเกียรติ เทียนทอง
วันที่ 11 ตุลาคม 2562
พิมพ์หน้านี้