รัฐบาลดัตช์ให้ทุนป.ตรี-โท
รัฐบาลดัตช์ให้ทุนป.ตรี-โ
Dutch Ministry of Education, Culture and Science เปิดให้ทุนแก่ผู้สนใจจากชาติต่าง ๆ นอกเหนือจากสหภาพยุโรปเพื่อไปเรียนระดับปริญญาตรีและโทที่ University of Twenteโดยมีรวมกว่า 40 โปรแกรม ผู้ผ่านการพิจารณาจะได้รับทุนมูลค่า € 5,000ในปีแรกของการศึกษา
            University of Twente (UT) มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำของประเทศเนเธอร์แลนด์ สถาปนาขึ้นในปีค.ศ.1961 โดยเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงเรื่องการสร้างสรรค์ผู้ประกอบการทางความรู้และวิชาชีพ มีเปิดการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท โดยล่าสุดได้ประกาศให้ทุน Holland funding for Non-EU/EEA Students at the University of Twente in the Netherlands โดยมีเดทไลน์รับสมัคร
Round 1: February 1, 2020, and Round 2: May 1, 2020, 16.00 CET
           คุณสมบัติของผู้สมัคร
-มาจาก non-EU/EEA country และสมัครเรียนโปรแกรมที่ University of Twenteประจำภาคการศึกษา 2020-2021 entry requirements และได้รับการตอบรับเข้าศึกษาในโปรแกรมที่เปิดรับสมัคร(จากนั้นจึงสมัครขอทุน apply)
-ไม่เคยศึกษาระดับปริญญาในฮอลแลนด์มาก่อน
-มีผลการศึกษาที่ผ่านมาอยู่ในระดับดี ตัวอย่างเช่นCGPA of 7.5 (out of 10)
-มีคุณสมบัติครบถ้วนในการขอวีซ่าเรียนในฮอลแลนด์ obtaining an entry visa 
- Academic IELTS 6.5 (or TOEFL iBT of 90) for the general English language test requirement and an additional 6.0 (TOEFL iBT 20) on the subscore of speaking skills
          โปรแกรมต่าง ๆ ที่เปิดให้ทุน ดังต่อไปนี้
 1. Advanced Technology
 2. Business Information Technology
 3. Civil Engineering
 4. Communication Science
 5. Creative Technology
 6. Electrical Engineering
 7. Industrial Design Engineering
 8. International Business Administration
 9. Psychology
 10. Chemical Science & Engineering
 11. Industrial Engineering & Management Science
 12. Technical Computer Science
 13. Applied Mathematics
 14. Technology and Liberal Arts & Sciences
 15. Mechanical Engineering
 16. Eligible Master Programs
 17. Applied Mathematics
 18. Applied Physics
 19. Biomedical Engineering
 20. Business Administration
 21. Business Information Technology
 22. Chemical Engineering
 23. Civil Engineering and Management
 24. Communication Studies
 25. Computer Science
 26. Construction Management & Engineering
 27. Educational Science and Technology
 28. Electrical Engineering
 29. Embedded Systems
 30. Environmental and Energy Management
 31. European Studies
 32. Health Sciences
 33. Human Media Interaction
 34. Industrial Design Engineering
 35. Industrial Engineering and Management
 36. Internet Science and Technology
 37. Mechanical Engineering
 38. Nanotechnology
 39. Philosophy of Science, Technology and Society
 40. Psychology
 41. Public Administration
 42. Sustainable Energy Technology
 43. Systems and Control
 
Apply Now
โดย สมเกียรติ เทียนทอง
วันที่ 9 ตุลาคม 2562
พิมพ์หน้านี้