ทุนปริญญาเอกที่U. of Otago
ทุนปริญญาเอกที่U. of Ota
University of Otago ในประเทศนิวซีแลนด์ประกาศให้ทุนศึกษาวิจัยระดับปริญญาเอก หรือ University of Otago Doctoral Scholarship in New Zealand ประจำปี 2019-20 โดยให้สิทธิทั้งนักศึกษาท้องถิ่นและจากนานาชาติที่มีความสามารถโดดเด่น โดยทุนนี้สามารถสมัครได้ตลอดเวลา ไม่กำหนดเดทไลน์
             University of Otago เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพการวิจัยโดยเฉลี่ยอยู่ระดับสูง นอกจากนี้ยังเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องชีวิตนักศึกษาที่มีชีวิตชีวาโดยเฉพาะมีเอกลักษณ์ในเรื่องที่พักนักศึกษาสไตล์เก่าแก่ ที่นี่ยังได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์แห่งแรกที่มีหลักสูตรติดอันดับท็อป 10 ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกของQS
             University of Otago Doctoral Scholarshipเป็นทุนศึกษาวิจัยระดับปริญญาเอกในสาขาต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยมีเปิดหลักสูตร โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
-เป็นผู้สมัครสัญชาตินิวซีแลนด์ และจากประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก
-จบปริญญาโทแบบ Papers และ Thesisโดยคะแนนของบทความงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับสูงจะได้รับการพิจารณาในการให้ทุน ขณะที่วิทยานิพนธ์ก็จะถูกนำมาพิจารณาด้วยเช่นกัน
-มีความสามารถในการใช้และความเข้าใจในการเขียนและพูดภาษาอังกฤษได้อย่างดี
             ผู้สนใจต้องดำเนินการสมัครdoctoral degree coursework กับมหาวิทยาลัย(entry requirements)ก่อน และหลังจากได้รับการตอบรับแล้ว จึงสามารถสมัครออนไลน์ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเพื่อขอทุนต่อไป
 
Apply Now
โดย สมเกียรติ เทียนทอง
วันที่ 5 ตุลาคม 2562
พิมพ์หน้านี้