ทุนป.ตรีที่Concordiaในสหรัฐ
ทุนป.ตรีที่Concordiaในสห
Concordia Collegeมหาวิทยาลัยซึ่งตั้งอยู่ในMoorhead Minnesota,USA เปิดให้ทุน Merit-Based Awardแก่ผู้สมัครจากทั่วโลก เป็นทุนระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา มูลค่าระหว่าง $21,000 to $27,000(สามารถต่ออายุทุนได้4ปี) เปิดรับใบสมัครถึง 15 พฤศจิกายน 2019
             มหาวิทยาลัยเอกชนที่สถาปนาขึ้นในปีค.ศ.1891 สำหรับConcordia College โดยได้รับการรับรองจาก the Higher Learning Commission มหาวิทยาลัยมีการนำเสนอหลักสูตรต่าง ๆ คือ Bachelor of Arts, Bachelor of Music และ Master of Education degrees
            ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
$28,000 (For SAT 1420+ or ACT 32+ and GPA equivalent 4.0+)
$27,000 (For SAT 1310+ or ACT 28+ and GPA equivalent between 3.75-3.99)
$25,000 (For SAT 1210+ or ACT 25+ and GPA equivalent between 3.50-3.74)
$23,000 ( For SAT 1110+ or ACT 22+ and GPA equivalent between 3.25-3.49)
$21,000 (For SAT 1010+ or ACT 19+ and GPA equivalent between 3.0-3.24)
Awards may vary ( For SAT 1010 or less or ACT 19 or less and GPA equivalent 3.0 or less)
             คุณสมบัติของผู้สมัคร
-ให้สิทธิแก่ผู้สมัครจากนานาชาติทั่วโลก
-เป็นผู้ลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2019-2020 ในสาขาใดสาขาหนึ่งที่เปิดสอนที่นี่
-มีผลคะแนน ACT หรือ SAT อยู่ในระดับดี และมีGPAขั้นต่ำตามที่กำหนด
-English language requirements 
          ผู้สนใจต้องดำเนินการสมัครเข้าเรียนที่undergraduate degree coursework 
ซึ่งต้องส่งหลักฐานประกอบ เช่นวุฒิบัตรการศึกษาที่ผ่านมา พร้อมทั้งแบบฟอร์มใบสมัครที่ดาวน์โหลดได้ทาง linkจากนั้นส่งไปยัง admissions@cord.edu.
           โดยหลังจากได้รับการตอบรับเข้าศึกษาแล้ว ผู้สมัครจะได้รับการพิจารณาทุนการศึกษาโดยอัตโนมัติ
 
Apply Now
โดย สมเกียรติ เทียนทอง
วันที่ 10 กันยายน 2562
พิมพ์หน้านี้