ทุนป.โทกฎหมายที่ออสเตรเลีย
ทุนป.โทกฎหมายที่ออสเตรเล
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยโมนาช ประเทศออสเตรเลีย กำลังเปิดให้ทุนแก่ผู้สมัครต่างชาติ ในการมาเรียนปริญญาโทหลักสูตรเต็มเวลาด้านกฎหมายที่Monash Law City Campusโดยเป็นทุนมูลค่า ไม่เกิน 2 หมื่นเหรียญ เดทไลน์ในการสมัคร 20 ตุลาคม 2019
           Monash University มหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ในรัฐวิคตอเรีย และยังถือเป็นมหาวิทยาลัยรุ่นใหม่ที่มีภาพของการเป็นสถาบันอุดมศึกษาก้าวหน้าและมองโลกในแง่ดี ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในระดับท็อปเท็นของมหาวิทยาลัยทั่วโลกสำหรับผลการดำเนินงานที่โดดเด่นเฉพาะสาขาวิชา ในการจัดอันดับของสถาบันQS World University Rankings
           คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เปิดรับนักศึกษาจากทั่วโลก เพื่อเรียนโปรแกรมปริญญาโทกฎหมาย
-ตั้งใจลงทะเบียนเรียน Master of Laws full-time ที่Monash Law City Campus
-ผู้สมัครจะต้องประสบความสำเร็จในการศึกษา โดยถูกจัดอยู่ในระดับ 5% ของห้องในการศึกษาก่อนหน้านี้ หรือแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จที่โดดเด่นในผลการศึกษารวม ทั้งนี้ผู้สมัครจะได้รับการประเมินเพื่อพิจารณาให้ทุนจากบันทึกการศึกษาทั้งหมด
             อนึ่ง Monash University จะพิจารณาแบบฟอร์มใบสมัครตามคุณสมบัติการรับเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยกำหนด รวมถึงข้อกำหนดอายุขั้นต่ำ(ไม่น้อยกว่า 17 ปี) ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ(สามารถดูหลักเกณฑ์ด้านนี้ทาง Admission to Coursework Courses and Units of Study Procedures)
            โดยผู้สนใจต้องยื่นใบสมัครทางลิงก์ application form 
 
Apply Now
 
โดย สมเกียรติ เทียนทอง
วันที่ 6 กันยายน 2562
พิมพ์หน้านี้