ทุนMBAปี2020-21ที่สหรัฐ
ทุนMBAปี2020-21ที่สหรัฐ
Columbia Business Schoolเชิญผู้สนใจจากสหรัฐและทั่วโลกสมัครขอทุนเรียนปริญญาโทบริหารธุรกิจหรือ MBA degree coursework ประจำปีการศึกษา 2020-2021(ไม่จำกัดสาขา)โดยทุนมีมูลค่าระหว่าง $7,500–$30,000เปิดรับใบสมัครถึง 3 มกราคม 2020
          ได้ชื่อว่าเป็น 1 ใน business schoolsที่เก่าแก่ที่สุดในโลกสำหรับColumbia Business Schoolโดยที่นี่มีการสอนใน 3 สาขาหลัก คือManagement Science & Engineering, Financial Economics, และ Marketing
          คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นคนสัญชาติอเมริกัน หรืออื่น ๆ จากทั่วโลก
-จบปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยที่เป็นที่ยอมรับ
-สมัครเรียนหลักสูตร Masters of a business administration degree program ที่ Columbia Business School ประจำปีการศึกษา 2020-2021
-มีหลักฐานแสดงถึงความสามารถทางภาษาอังกฤษตามที่กำหนด
        ผู้สนใจได้รับทุน ขั้นแรกต้องเข้าไปสมัครเข้าศึกษาโปรแกรมนี้ ที่ MBA degree coursework 
(สามารถดูข้อกำหนดสมบัติได้ที่entry requirements) และหลังจากได้รับการตอบรับเข้าศึกษาแล้ว ผู้สมัครจะได้รับการพิจารณาเรื่องทุนโดยอัตโนมัติ
 
Apply Now
โดย สมเกียรติ เทียนทอง
วันที่ 5 กันยายน 2562
พิมพ์หน้านี้