ทุนวิจัยป.เอกด้านวิทย์ที่ญี่ปุ่น
ทุนวิจัยป.เอกด้านวิทย์ที
Okinawa Institute of Science and Technology Graduate Universityหรือ OISTเสนอให้ทุนวิจัยปริญญาเอกด้านวิทยาศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี สำหรับนักศึกษาจากนานาชาติที่จบปริญญาตรีและโท หรือเทียบเท่า และมีความสนใจในการทำวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ ทุนครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เต็มจำนวนตลอดโปรแกรม เปิดรับใบสมัครถึง 15 พฤศจิกายน 2019
           Okinawa Institute of Science and Technology Graduate University เป็นสถาบันอุดมศึกษาระดับบัณฑิตศึกษายุคใหม่ ที่สถาปนาขึ้นเมื่อปีค.ศ.2011 อีกทั้งเป็นบัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการ ที่OIST ผู้เรียนจะได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการวิจัยระดับโลกเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จด้วยดี อีกทั้งจะได้เรียนรู้จากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิระดับที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ และพร้อมที่อุทิศให้กับการสนับสนุนผู้เรียนในการสร้างอนาคตที่สดใส
          คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นผู้สมัครจากนานาชาติที่มีแรงบันดาลใจ
-มีคุณสมบัติสำหรับการสมัครเรียนระดับปริญญาเอกที่OIST
-ต้องมีความสนใจในการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์
-มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยต้องมีคะแนนTOEFL หรือ IELTS
OIST Institutional Code for TOEFL: 8794
OIST address for IELTS:
Admissions and Career Development Section
Okinawa Institute of Science and Technology Graduate University
1919-1 Tancha, Onna-son, Kunigami-gun,
Okinawa, Japan 904-0495
 
Apply Now
โดย สมเกียรติ เทียนทอง
วันที่ 11 สิงหาคม 2562
พิมพ์หน้านี้