ทุนป.โทคอมพิวเตอร์ที่ออสเตรีย
ทุนป.โทคอมพิวเตอร์ที่ออส
เพื่อเป็นการรำลึกถึงนักวิทยาศาสตร์ผู้สร้างผลงานสำคัญ Vienna University of Technology ประเทศออสเตรียเปิดให้ทุนสำหรับผู้สมัครสตรีจากนานาชาติHelmut Veith Stipend for International Female Students in Austria, 2019 ในการเรียนระดับปริญญาโททางด้านComputer Science
            ผู้ผ่านการพิจารณาจะได้รับเงินปีละ EUR 6000ในห้วงโปรแกรมการศึกษา 2 ปี รวมทั้งได้รับการยกเว้นค่าเรียน เปิดรับใบสมัครถึง 30 พฤศจิกายน 2019
           Vienna University of Technology หรือ VTU Wien ตั้งขึ้นในปีค.ศ.1815 ได้รับการยกย่องให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นแนวหน้าในประเทศออสเตรีย โดยเฉพาะสาขาทางด้าน Computer Scienceที่นี่ยังให้ความสำคัญกับการสนับสนุนเพศสตรีในการศึกษาวิจัยไปสู่ความสำเร็จและสร้างผลงานสร้างสรรค์ต่อสังคม
          คุณสมบัติของผู้สมัคร
-มีสถานะเป็นผู้สมัครสตรี
-มีคุณสมบัติสำหรับการเรียนโปรแกรมปริญญาโทด้านคอมพิวเตอร์ที่ TU Wien
-ต้องมีความรู้ทางด้านเกี่ยวกับ Logic in Computer science, formal methods and verification, the foundation of artificial intelligence, complexity theory, and computer security
 
Apply Now
โดย สมเกียรติ เทียนทอง
วันที่ 10 สิงหาคม 2562
พิมพ์หน้านี้