ทุนหมื่นเหรียญที่นิวซีแลนด์
ทุนหมื่นเหรียญที่นิวซีแล
Victoria University of Wellingtonกำลังเปิดรับใบสมัครชิงทุนมูลค่า$10,000แก่ผู้สมัครเรียนจากนานาชาติ ที่ต้องการมาศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอกที่มหาวิทยาลัยในสาขาเกี่ยวกับ Constitutional law, Human rights, International lawหรือสาขากฎหมายที่มีผลกระทบกับภูมิภาคแปซิฟิกใต้ผู้สนใจสมัครขอทุนแบบออนไลน์ ภายใน 30 ตุลาคม 2019
          Victoria University of Wellington Colin Aikman Award for International Student in New Zealand, 2019 เป็นทุนที่ตั้งขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึง Colin Aikmanโดยทุนมีระยะเวลา 1 ปี(สามารถต่ออายุออกไปได้อีก 1 ปี)
          คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นผู้สมัครจากทั่วโลก
-เป็นผู้มีความตั้งใจสมัครเรียนด้านกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นระดับปริญญาตรี โท หรือเอก โดยโฟกัสไปที่ Constitutional law, Human rights, International lawหรือสาขากฎหมายที่มีผลกระทบกับภูมิภาคแปซิฟิกใต้
         ผู้สนใจต้องดำเนินการส่งใบสมัครออนไลน์ไปยังลิงก์ :https://www.victoria.ac.nz/study/student-finance/scholarships/find-scholarship/scholarship-detail?detailCode=600357
 
Apply Now
 
โดย สมเกียรติ เทียนทอง
วันที่ 8 กรกฎาคม 2562
พิมพ์หน้านี้