ผู้พิชิตทุนโครงการFranco-Thai
ผู้พิชิตทุนโครงการFranco
เมื่อเร็ว ๆ นี้ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยได้จัดงานเลี้ยงรับรองเพื่อเป็นเกียรติแก่นักศึกษาไทยที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่ประเทศฝรั่งเศส ภายใต้โครงการทุน Franco-Thai พ.ศ.2562 ผู้ได้ทุนราว 20 คนได้พบเอกอัครราชทูต รวมถึงนักเรียนทุนรุ่นก่อน ๆ เพื่อให้ได้ทำความรู้จัก พูดคุยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
         ปัจจุบันการศึกษาต่อต่างประเทศกลายเป็นเป้าหมายสำคัญของนักศึกษาไทย ฝรั่งเศสเป็นประเทศหนึ่งที่มีผู้ให้ความสนใจไปศึกษาต่อจำนวนมาก นอกจากจะเป็นประเทศที่มีนักศึกษาต่างชาติเลือกไปเรียนต่อมากเป็นอันดับ 4 ของโลกแล้ว ฝรั่งเศสยังมีชื่อเสียงในแง่ความหลากหลายและคุณภาพของการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาในทุกสาขาวิชาซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
         ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวและเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการอุดมศึกษาระหว่างประเทศไทยและประเทศฝรั่งเศส สถานอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยจึงได้ริเริ่มโครงการทุนดังกล่าวขึ้นในปีพ.ศ.2554 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยได้ไปเรียนต่อยังฝรั่งเศสไม่จำกัดสาขา
         ในแต่ละปีมีผู้ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุน ประมาณ 20-30 คน โดยมีทั้งผู้ได้รับทุนเต็มจำนวนจากทางสถานทูตและผู้ได้รับทุนร่วมระหว่างสถานทูตและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของประเทศไทยและประเทศฝรั่งเศส
โดย สมเกียรติ เทียนทอง
วันที่ 5 กรกฎาคม 2562
พิมพ์หน้านี้