16ทุนPhDที่โคเปนเฮเก้น
16ทุนPhDที่โคเปนเฮเก้น
University of Copenhagenเสนอให้PhD Positions for International Students จำนวน 16 อัตราแก่ผู้สมัครสัญชาติเดนมาร์กและนานาชาติ เป็นโปรแกรมภาคภาษาอังกฤษ ถือเป็นทุนศึกษาวิจัยที่Faculty of Health and Medical Sciences/ Science / Lawเปิดรับใบสมัครถึง 31 กรกฎาคมศกนี้
          University of Copenhagen ตั้งขึ้นปีค.ศ.1479ได้ชื่อว่าเก่าแก่ที่สุดในประเทศ และเป็นอันดับ 2ในภูมิภาคสแกนดินาเวีย เป็นรองเฉพาะ Uppsala Universityผู้สมัครขอทุนปริญญาเอกที่ให้ครั้งนี้ ต้องสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างดีเยี่ยม ในการสื่อสารด้านต่าง ๆ
         นักศึกษาปริญญาเอกที่จะได้รับเงินเดือนตามข้อตกลงร่วมสนับสนุนระหว่าง 2 หน่วยงานคือ Ministry of Finance และ Danish Confederation of Professional Associations (AC)และมีเงื่อนไขในการทำงาน 840 ชั่วโมงในห้วงเวลา 3 ปี รวมทั้งงานด้านการสอน
         คุณสมบัติของผู้สมัคร
-ทุกเชื้อชาติสามารถสมัครได้
-จบปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี(120 ECTS) หรือเทียบเท่า
-ผู้สมัครจะต้องส่งวิทยานิพนธ์ของตนในช่วงเวลาของการสมัครขอทุน และสิ่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมปริญญาโท
-กรณีที่ยังไม่ได้รับวุฒิตามกำหนดเวลาเดทไลน์ของการสมัครทุน ต้องมีหลักฐานระบุ(pre-approval)มหาวิทยาลัยที่ศึกษาได้ประกาศว่าผู้สมัครได้รับปริญญาโทแล้ว
         ผู้สนใจดำเนินการสมัครผ่าน electronic application system โดยแนบหลักฐานสนับสนุนต่าง ๆ ได้แก่ copy of the applicant’s Master’s degree diploma and transcript of records, Bachelor degree diploma, and transcript of records, CV, Project proposal
 
Apply Now
โดย สมเกียรติ เทียนทอง
วันที่ 5 กรกฎาคม 2562
พิมพ์หน้านี้