ทุนปริญญาตรีที่KSUในสหรัฐ
ทุนปริญญาตรีที่KSUในสหรั
Kent State Universityกำลังเปิดให้ทุนแก่นักศึกษาจากนานาชาติ KSU Undergraduate Merit-Based Scholarshipโดยพิจารณานักศึกษาต่างชาติที่สมัครเรียนใหม่ที่แสดงให้เห็นถึงความยอดเยี่ยมทางวิชาการ ทุนมีมูลค่าระหว่าง $2,000-$15,000เปิดรับใบสมัครถึง Fall semester- April 1, 2019
           Kent State University เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐขนาดใหญ่พร้อมที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่Kent, Ohio, United Statesมหาวิทยาลัยมีวิทยาเขตเจ็ดแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของมลรัฐโอไฮโอ โดยKSU Undergraduate Merit-Based Scholarship for International Students in USA, 2019เป็นทุนสำหรับผู้สมัครเรียนใหม่ในระดับปริญญาตรีจากต่างชาติ โดยไม่จำกัดสาขาที่มีการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย 
         คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นผู้สมัครลงทะเบียนเรียนใหม่จากนานาชาติที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นเลิศทางวิชาการ
-มีผลการเรียนGPA โดยรวมไม่น้อยกว่า 3.0
-ได้รับตอบรับเข้าศึกษาต่อใน Kent State University อย่างไม่มีเงื่อนไข
-มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างดี มีผลคะแนนTOEFL 525 (71 on the Internet-based version), minimum MELAB score of 75 or IELTS score of 6.0, or PTE Academic score of 48, or Completing the ELS level 112 Intensive Program.
       
Scholarship Link
โดย สมเกียรติ เทียนทอง
วันที่ 29 มกราคม 2562
พิมพ์หน้านี้