ทุนสื่อมวลชนระยะ9เดือนที่MIT
ทุนสื่อมวลชนระยะ9เดือนที
โอกาสสำหรับสื่อมวลชน ในฐานะ reporters, writers, editors, producers, illustrators, filmmakers, หรือphotojournalists เมื่อมีการเปิดรับสมัครชิงทุนKnight Science Journalism Fellowship Programme ฝึกอบรมระยะเวลา 9 เดือน ที่สถาบันอุดมศึกษาระดับโลก MIT ในบอสตัน ของสหรัฐ
           โปรแกรมทุนสื่อมวลชนที่MITซึ่งก่อตั้งมานานกว่าสามสิบปีแล้วมุ่งที่จะฝึกฝนและเพิ่มพูนความสามารถของนักข่าวจากทั่วโลกในการสร้างความแม่นยำในการจัดทำเนื้อหา หรือเอกสารที่ซับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวัฒนธรรมของมนุษย์
           ผู้ได้ทุนจะได้รับค่าตอบแทน $ 70,000 รวมถึงสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมบางประการ รวมถึงการประกันสุขภาพขั้นพื้นฐาน
            คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เปิดรับผู้สมัครจากนานาชาติ
 -เป็นนักข่าว นักเขียน บรรณาธิการ ผู้ผลิต นักวาดภาพประกอบ ผู้สร้างภาพยนตร์หรือช่างภาพ ที่ทำงานกับหนังสือพิมพ์ นิตยสาร โทรทัศน์ วิทยุและสื่อดิจิทัลมีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
-เป็นสื่อมวลชนทำงานเต็มเวลาไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานหรือทำงานอิสระ ส่วนนักเขียนหรือผู้ผลิตพาร์ทไทม์ไม่มีสิทธิ์สมัครโปรแกรมนี้
-ผู้ที่มาจากนอกสหรัฐ ต้องมีคุณสมบัติด้านภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่น ๆ ตามที่กำหนดใช้ในโครงการ
           เดทไลน์ในการส่งใบสมัคร 28 กุมภาพันธ์ 2019
 
Application Form
Scholarship Link
โดย สมเกียรติ เทียนทอง
วันที่ 8 มกราคม 2562
พิมพ์หน้านี้