ทุนวิจัยโท-เอกที่UNE,ออสเตรเลีย
ทุนวิจัยโท-เอกที่UNE,ออส
University of New England มหาวิทยาลัยของรัฐตั้งอยู่ในเมือง Armidale รัฐนิวเซาธ์เวลส์ ของออสเตรเลียที่มีนักศึกษาประมาณ 22,500 คน กำลังเปิดให้ทุนวิจัยระดับบัญฑิตศึกษา(ป.โท-เอก)แก่นักศึกษานานาชาติ จำนวน 20 ทุน ครอบคลุมศึกษาวิจัย ค่าครองชีพ และประกันสุขภาพ เปิดรับใบสมัครถึง 15 มีนาคม 2019
           ถือเป็นโอกาสของนักศึกษาต่างชาติในการไปเรียนที่ออสเตรเลีย เมื่อมหาวิทยาลัยนิว อิงแลนด์ หรือ UNEมีนโยบายในการเปิดรับนักศึกษาต่างชาติที่มีความสามารถสูง และมีความมุ่งมั่นในการมาศึกษาวิจัยที่นี่ ผ่านการให้ทุน International Postgraduate Research Awardsหรือชื่อย่อว่าทุน UNE IPRA ซึ่งมีหลากหลายสาขา จำนวน 20 ทุน เริ่มศึกษาในปี 2019
           คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เปิดรับผู้สมัครจากทั่วโลก
-เป็นผู้สมัครที่มีผลงานทางวิชาการที่โดดเด่นและต้องการลงทะเบียนเรียนโปรแกรมวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาที่UNE
-ได้รับการประเมินว่ามีศักยภาพในทางวิจัยและมีความยอดเยี่ยมทางวิชาการ
          ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากทุน UNE IPRA ประกอบไปด้วย
-เงินช่วยเหลือปีละ $27,596AUD
-ค่าศึกษาวิจัย(Course Tuition Fees)
-ประกันสุขภาพ(single Standard Overseas Health Insurance)
-ทุนครอบคลุมระยะเวลา 2 ปีในระดับ Research Masters degreeและ 3 ปีในระดับ Doctoral degree
          ผู้สนใจ สามารถดำเนินการดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ทางลิงก์ต่อไปนี้
 
https://www.une.edu.au/__data/assets/word_doc/0003/68853/International-Scholarship-Application-Form-March-Update-2016.doc
Scholarship Link
 
โดย สมเกียรติ เทียนทอง
วันที่ 4 มกราคม 2562
พิมพ์หน้านี้