ทุน100%ที่UoN,ออสเตรเลีย
ทุน100%ที่UoN,ออสเตรเลีย
Faculty of Engineering and Built Environment (FEBE) ที่ University of Newcastle แจ้งยินดีให้ทุนเต็มจำนวน ชื่อ FEBE Golden Jubilee Commemorative International Scholarships สำหรับนักเรียนต่างชาติที่สมัครเรียนกับมหาวิทยาลัย เป็นทุนค่าเรียนเต็มจำนวนในแต่ละเทอมตลอดหลักสูตรปริญญาตรี(ไม่เกิน 5ปี)
            ทุนการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนต่างชาติที่มีพรสวรรค์ด้านวิชาการเพื่อลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรที่Faculty of Engineering and Built Environment ในมหาวิทยาลัยนิวคาสเซิลโดยทุน FEBE Golden Jubilee Commemorative International Scholarships in Australia, 2019เป็นทุนเรียนระดับปริญญาตรี ในสาขาต่าง ๆ ที่เปิดสอนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้
            University of Newcastle(UoN)เป็นที่รู้จักอย่างไม่เป็นทางการในชื่อNewcastle Universityเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐในออสเตรเลียที่จัดตั้งขึ้นในปีค.ศ.1965มีวิทยาเขตหลักอยู่ที่Callaghanเมืองนิวคาสเซิล รัฐนิวเซาธ์เวลส์
            คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นนักเรียนต่างชาติสมัครเรียนครั้งแรกที่University of Newcastle
-ลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาที่Faculty of Engineering and Built Environmentมหาวิทยาลัยนิวคาสเซิ่ล วิทยาเขต Callaghan มีสถานะเป็น full-fee paying international student
-ไม่ได้รับทุนการศึกษาอื่นหรือได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียนสำหรับโปรแกรมแบบเดียวกัน
-ไม่เคยสำเร็จหลักสูตรระดับปริญญาตรีของออสเตรเลีย
-มีทักษะในการเขียนและพูดภาษาอังกฤษได้ดีเยี่ยม
            ผู้สนใจดำเนินการสมัครแบบออนไลน์ ภายใน 10 ธันวาคม 2018
 
Online Application
Scholarship Link
โดย สมเกียรติ เทียนทอง
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561
พิมพ์หน้านี้