ทุนบัณฑิตศึกษาที่U. of Oxford
ทุนบัณฑิตศึกษาที่U. of O
University of Oxford เชิญผู้สนใจต่างชาติสมัครชิงทุน Oxford-Weidenfeld and Hoffmann Scholarships and Leadership Programme ประจำปี 2019 จำนวน 20 ทุน เป็นทุนปริญญาโท-เอกแบบเต็มเวลา เป็นทุนครอบคลุม 100% of University and college fees และค่าครองชีพ อย่างน้อย £14,777
             Oxford-Weidenfeld and Hoffmann Scholarships and Leadership Programme in UK, 2019 เป็นทุนเต็มจำนวนระดับบัณฑิตศึกษาแก่ผู้สมัครจากทั่วโลก โดยทุนโครงการ Hoffmann Scholarships and Leadership Program ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ.2015 ภายใต้การบริจาคจากผู้บริจาคหลายราย ในวาระวันเกิด 95 ปีของ Lord Weidenfeld
            ทุนการศึกษานี้เป็นส่วนหนึ่งของ Oxford Graduate Scholarships ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยการริเริ่มการระดมทุนครั้งใหม่เพื่อสนับสนุนเงินทุนเพื่อการศึกษาแบบเต็มจำนวนสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความสามารถสูงสุดจากทั่วโลก
           สาขาที่อยู่ในโครงการทุนประกอบไปด้วย
MSt Islamic Studies and History
MSt Jewish Studies
MSt Korean Studies
MSt Oriental Studies
MSt Syriac Studies
Msc Computer Science
MSc Mathematical Modelling and Scientific Computing
MSc International Health and Tropical Medicine
MSc Global Health Science
MSc African Studies
MSc Latin American Studies
MSc Education (Comparative and International Education)
MSc Education (Higher Education)
MSc Biodiversity, Conservation and Management
MSc Environmental Change and Management
MSc Nature, Society and Environmental Governance
MSc Water Science, Policy and Management
MSc Economics for Development
MSc Global Governance and Diplomacy
MSc Migration Studies
MSc Refugee and Forced Migration Studies
BCL Bachelor of Civil Law
MSc Law and Finance
MJur Magister Juris
MSc Social Science of the Internet
MSc Financial Economics
MBA Master of Business Administration
MPP Master of Public Administration and Policy
MSc Comparative Social Policy
MSc Evidence-Based Social Intervention and Policy Evaluation
MSc Contemporary Chinese Studies
MSc Modern South Asian Studies
           คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นผู้สมัครครั้งแรกในหลักสูตรบัณฑิตศึกษาใหม่ที่ Oxford
-ตั้งใจที่จะเดินทางกลับประเทศเมื่อจบหลักสูตร ส่วนนักศึกษาปัจจุบันที่ Oxford ไม่สามารถสมัครขอทุนได้จนกว่าจะเป็นนักวิชาการของ Weidenfeld-Hoffmann แล้ว
-ผู้สมัครควรสามารถแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างสาขาที่เลือกเรียนกับเป้าหมายในการทำงานในอนาคต อธิบายให้เห็นว่าในการทำงานในอนาคตจะทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนในชาติ หรือระดับภูมิภาค หรือนานาชาติดีขึ้นอย่างไร
-ทุนนี้เน้นสำหรับผู้สมัครหลักสูตรMaster หากสมัครDPhil จะต้องสามารถแสดงให้เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการเป็นผู้นำในสาขาอาชีพในอนาคตอย่างไร
-มีความสามารถด้านภาษาองกฤษตามที่กำหนด
         เดทไลน์ในการสมัครขอทุน มกราคม 2019
 
Scholarship Link
โดย สมเกียรติ เทียนทอง
วันที่ 13 กันยายน 2561
พิมพ์หน้านี้