100ทุนNISFปี2019ที่ญี่ปุ่น
100ทุนNISFปี2019ที่ญี่ปุ
Nitori International Scholarship Foundation ซึ่งเป็นมูลนิธิทุนการศึกษานานาชาติของญี่ปุ่นประกาศให้ทุนแก่นักเรียนต่างชาติ ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป โดยเป็นทุนมูลค่าเดือนละ ¥ 110,000หรือผู้ได้คะแนนต้น ๆ อาจได้ ¥ 150,000เปิดรับสมัครถึง 18 พ.ย.2018
          มูลนิธิทุนระหว่างประเทศไนโตริ ให้ทุนNISF Scholarships for Foreign Students at Japanese Universities in Japan, 2019แก่ผู้สมัครจากเอเชียเพื่อช่วยให้มีโอกาสมาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ของญี่ปุ่น  และยังสามารถสร้างมิตรภาพระหว่างกัน รวมไปถึงเก็บเกี่ยวประสบการณ์ความหลากหลายทางพหุสังคมที่นี่
          คุณสมบัติของผู้สมัคร
-ไม่มีสัญชาติญี่ปุ่น มีที่พักในประเทศญี่ปุ่น
-ลงทะเบียนเรียนในสถาบันการศึกษาของญี่ปุ่นแล้ว โดยหากเป็นระดับปริญญาตรี นับจาก 1 เมษายน ปี 2017 ลงทะเบียนเรียนในระดับปี 3 หรือ ปี 4
-ระดับปริญญาโท กำหนดว่าตั้งแต่ 1 เมษายน 2017 เป็นผู้ลงทะเบียนเรียนหลักสูตร 1-2 ปี หรือปริญญาเอก
-มีผลการศึกษาเยี่ยมยอด และมีสุขภาพสมบูรณ์
-ภาษาอังกฤษ / ภาษาอื่น ๆ เป็นไปตามข้อกำหนดเพื่อที่จะสามารถศึกษาได้
           สำหรับทุนที่ให้ครั้งนี้ จะมีผู้ได้รับทุนใหม่ ประมาณไม่เกิน 100 คน ผู้สนใจทำการสมัครในระบบออนไลน์ ภายใน 18 พฤศจิกายน 2018
 
Online Application
Scholarship Link
โดย สมเกียรติ เทียนทอง
วันที่ 12 กันยายน 2561
พิมพ์หน้านี้