รับนักศึกษาป.ตรีฝึกงาน-ภาษา
รับนักศึกษาป.ตรีฝึกงาน-ภ
ศูนย์ประวัติศาสตร์ช่องเขาขาด อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรีเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าเพื่อเข้าร่วมโครงการนักศึกษาฝึกงาน โดยนักศึกษาจะได้รับการฝึกสอนงานอย่างใกล้ชิดจากเจ้าหน้าที่ในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
            โอกาสนี้จึงเหมาะกับผู้ที่ต้องการฝึกและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยไม่จำกัดสาขาวิชา นักศึกษาจะฝึกงาน 5 วันต่อสัปดาห์ (อาจรวมสุดสัปดาห์/วันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. ทั้งนี้ทางศูนย์ประวัติศาสตร์ฯมีค่าเบี้ยเลี้ยงรายเดือนและที่พักแบบแชร์ห้องพักให้กับนักศึกษาระหว่างที่เข้าร่วมโครงการด้วย
             นักศึกษาที่สนใจสามารถส่งประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมระบุช่วงเวลาที่ต้องการฝึกงานมาได้ที่อีเมล์ info@hellfirepass.in.th หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ 034-919605 ต่อ 601 โดยการฝึกงานในครั้งนี้ต้องเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรของทางมหาวิทยาลัยเท่านั้น
 
โดย สมเกียรติ เทียนทอง
วันที่ 12 กันยายน 2561
พิมพ์หน้านี้